Forældre støtter skoleledelse

Tager redegørelse fra Lystrup Skole til efterretning

Sagen kom frem i forbindelse med undervisningsminister Christine Antorinis (S) besøg på Lystrup Skole.

Forældre til elever i 2. klasse på Lystrup Skole indkaldes nu til et ekstraordinært orienteringsmøde på baggrund af et forløb omkring en elev i 2.b, som har udvist så voldelig en adfærd, at flere forældre har besluttet at flytte deres børn væk fra skolen.

Sagen kom frem i forbindelse med undervisningsminister Christine Antorinis (S) besøg på skolen i forrige uge, hvor den såkaldt rummelige folkeskole var til debat.  

- Vi beklager de konkrete episoder med trusler og voldelig adfærd, der har været i 2.b., og vi er kede af, at det har gjort børn og forældre i klassen utrygge. Der skulle have været kommunikeret klarere og bedre med forældrene om de foranstaltninger, der helt siden 0. klasse har været gjort for den dreng, der har været omtalt, hedder det i et brev fra skolebestyrelse og skoleleder til forældrene.

- Lystrup Skole skal være en tryg skole. Skolen skal være en skole for alle - men det er ikke alt, der er tilladt. Derfor tager vi afstand fra voldelig adfærd, hedder det i brevet til forældrene. Det er imidlertid samtidig vores vurdering, at der siden sidst på året i 2011 er sket en væsentlig bedring for den pågældende dreng. Desuden er der sat alt den hjælp på, der fra skolens side kan, og fra nu gives støtte fra Børn og Unges AKT-team (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Der har også løbende været en dialog med drengens familie om at finde løsninger på de udfordringer, der har været. 

Fra Skolebestyrelsen har vi taget ledelsens orientering om de foranstaltninger, der er iværksat, til efterretning og har samtidig en forhåbning om en bedring af situationen. Vi støtter op om skolens initiativer, hedder det i brevet.