Finder kræftceller

Ny metode afslører kræftceller

Med avancerede PET-scanninger er det muligt at finde såkaldt iltfattige kræftceller, der er særligt resistente over for strålebehandling. Metoden er på vej til at blive et led i behandlingen af kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital. 

I morgen forsvarer læge Lise Saksø Mortensen, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, et ph.d.-projekt, der viser hvordan PET-skanninger kan bruges til at beskrive kræftsvulster endnu mere præcist, når kræftpatienter skal have avanceret strålebehandling

På jagt efter de iltfattige kræftceller

En kræftsvulst er ikke bare en kræftsvulst. Nogle områder af svulsten er mere iltfattige end andre - og mere resistente over for strålebehandling. Det var udgangspunktet, da Lise Saksø Mortensen gik i gang med sit ph.d.-projekt. 

Derfor ville hun undersøge, om et bestemt sporstof til PET-skanninger var velegnet til at finde iltfattige områder af en kræftsvulst.

 - Vi ved, at det går patienter med iltfattige tumorer dårligere, når de behandles med strålebehandling, i forhold til patienter med vel-iltede tumorer, fortæller Lise Saksø Mortensen.

Iltfattigt væv gav tilbagefald

Hun lavede forsøg med både mus med kræftsvulster og patienter med hoved-hals kræft, som inden deres behandling fik indsprøjtet det radioaktive sporstof FAZA og derefter foretaget en PET-skanning. På skanningen kunne man se, hvordan de iltfattige dele af svulsten lyste op. 

I alt blev der skannet 40 patienter, og resultaterne viste, at 25 af dem havde iltfattige områder af deres kræftsvulster. 10 af patienterne fik senere tilbagefald efter deres behandling, og ni af disse patienter var dem med iltfattige svulster. 

 - Selve skanningsbillederne vil kunne bruges direkte til dosisplanlægning, når patienterne skal have strålebehandling. For de iltfattige svulster kræver højere stråledosis end de iltede svulster.

- Det tyder også på, at resultater fra skanningerne kan bruges som en indikator for hvilke patienter, der får tilbagefald. Men vi ved endnu ikke, om en højere stråledosis vil resultere i færre tilbagefald. 

Resultaterne fra Lise Saksø Mortensens ph.d.-projekt er så lovende, at PET-skanninger med FAZA-sporstoffet er på vej til at blive et led i behandlingen af kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital.