Fejl på 86 pct. af plejehjem

Kritik: Ambitionsniveauet er for lavt

På 86 procent af de aarhusianske plejehjem, som Det kommunale Tilsyn besøgte i fjor, blev der konstateret fejl og mangler. Det fremgår af statusnotatet fra Det kommunale Tilsyn fra 2011.

På 42 af de 49 plejehjem var der problemer, og på 12 af dem måtte der foretages opfølgende besøg for at se, om forholdene var bragt i overensstemmelse med de kommunale målsætninger.

Det drejer sig om mangel på vigtige pleje- og omsorgselementer, manglende sammenhæng over døgnet, manglende opdatering, uensartede plejeplaner, fejl og rod i sagsmapperne.

Det konservative byrådsmedlem Anne Mette Villadsen er stærkt kritisk overfor niveauet på plejehjemmene, og hun siger på baggrund af notatet, at hun finder det kritisabelt, at byens svageste borgere - dem der er nødt til at bo på plejehjem - åbenbart ikke får den pleje, de er visiteret til.

Ældrerådmand Dorthe Laustsen (S) erkender, at der er et problem:

- Men det er jo menneskeligt at fejle.  Jeg siger ikke at det er fremragende - der er nogle ting, der skal forbedres. Vi handler jo på de fejl, der er begået. Men jeg synes, at kritikken er skudt over målet. 

Det mener Kirsten Villadsen ikke:

-  Hvis rådmanden er tilfreds med, at der i 86 procent af tilsynene har været fejl og mangler, så har hun et meget lavt ambitionsniveau, siger hun til TV 2 | ØSTJYLLAND

Læs hele tilsynsrapporten ved at klikke på bilag "Tilsynsrapport 2011" til højre for denne artikel.