Farvel til hegn og bomme - nu vokser by og havn sammen

Hegn og bomme mellem Nærbanen og Kystvejen i Aarhus fjernes

Byen og havnen bliver nu bundet bedre sammen i Aarhus. Det sker, fordi man fjerner bomme og hegn langs nærbanens rute langs havnefronten.

Aarhus Nærbane kørte sin sidste tur fredag mellem Aarhus og Grenaa, og nu skal der gøres plads til letbanen på strækningen. Ændringerne betyder ikke alene et farvel til de velkendte tog på strækningen, men også et farvel til bommene i overkørsler langs kystvejsstrækningen samt de mange meter hegn, der hidtil har adskilt togene fra den øvrige trafik langs havnen.

Læs også Lars kører Nærbanens sidste tog – far kørte det første

Det sker, fordi de nye letbanetog ikke vejer lige så meget som de gamle nærbanetog, og fordi de bremser hurtigere, hvorfor adskillelsen ikke længere er nødvendig.

Pladsen skal deles
Derimod skal letbanen køre efter trafiksignaler som alle andre og dele pladsen med de andre trafikanter på strækningen fra Europaplads til Østbanetorvet.

Kystvejen, hvor hegn og bomme fjernes Foto: Google Maps

‐ Omlægningen vil åbne op for, at fodgængere og cyklister kan komme på tværs af kystvejsstrækningen. På den måde bliver færdslen og byrummets funktion sammentænkt samtidig med, at vi fjerner barrieren mellem byen og havet, siger chef for Anlæg i Aarhus Kommune, Trine Buus Karlsen, i en pressemeddelelse.

Læs også Nu indtager Letbanen havnefronten

Letbanen åbner til næste år, og indtil da venter et stort arbejde.

Letbane åbnes i etaper

Aarhus Letbane åbner på strækningen fra Aarhus H til Lisbjerg i maj 2017, mens resten
af letbanesystemet er køreklar i oktober 2017.

- Frem til 2017, hvor strækningen genåbner som letbane, skal vi udføre en lang række opgaver. Ud over at fjerne bomme og etablere letbanespor langs havnefronten, skal vi også etablere kørestrøm, signalanlæg og nye perroner ved DOKK1 og Skolebakken. Dertil kommer arbejdet med at omdanne nærbanen til letbane til både Odder og Grenaa, siger Jørgen Hansen, der er anlægschef i Aarhus Letbane.

Mens bommene forsvinder i Aarhus i krydsene Mindet, Havnegade, Skibbrogade, Nørreport og Hjortholmsvej, vil der fortsat være bomme i åbent land på strækningerne mod Odder og Grenaa. Her kører letbanen i eget spor
med høj fart, hvilket også fremover kræver bomanlæg i alle overkørsler.