Færre kriminelle blandt unge

SSP-samarbejde viser gode resultater

Der har de seneste fem år været et stabilt fald i kriminaliteten blandt de 10-17-årige, viser årsrapporten fra SSP-samarbejdet i Aarhus Kommune.

Samlet har der været et fald på 37 pct. fra 2007 til i dag. For de yngste - de 10-14-årige - er der tale om en halvering.

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har en stor del af æren for de gode resultater, hedder det i en pressemeddelelse.

Der reageres tidligere og hurtigere, hvis unge mistrives og er på vej ud i kriminalitet.

I 2011 var der stor bekymring for det hastigt stigende antal røverier, men der blev handlet behørigt over for de unge, som blev sigtet for røveri. Der er nu aftalt et tættere samarbejde mellem SSP, socialforvaltning og politi om nye præventive indsatser uden, at det går ud over den brede forebyggelse over for anden kriminalitet, der begås af unge, oplyser rapporten.

Ud fra den positive udvikling i det kriminalitetsforebyggende, lokale samarbejde og ungdommens lovlydighed er der god grund til at være optimistisk med hensyn til en stadigt faldende ungdomskriminalitet i Aarhus Kommune, skriver Børn og Unge-chef Ole Kiil Jacobsen, som er formand for styregruppen for SSP-samarbejdet, i årsrapporten.

Hovedtendenser i 10-17-åriges kriminalitet - Aarhus Kommune:

o Faldende tendens over fem år - både i antal sigtede og deres sigtelser.

o Antal sigtede 10-14 årige er over fem år mere end halveret.

o Faldende tendens over fem år i sigtedes andel af populationen.

o Drenge udgør 80 % af de sigtede.

o Der et igen et generelt fald i antal sigtede/sigtelser for butikstyveri.

o Berigelseskriminalitet: Fald i både antal sigtede og antal sigtelser.

o Personfarlig kriminalitet: Fald i både antal sigtede og antal sigtelser.

o Gaderøveri: Antallet af sigtede og antallet af sigtelser i aldersgruppen 10-17 år er faldet markant.

o Røveri: Antallet af sigtede og antallet af sigtelser i gruppen 15-17 årige drenge er steget voldsomt.

o Lokalområderne: Faldet i antal sigtede 10-17 årige fordeler sig stort set på samtlige lokalområder. Der er dog stadig store udfordringer for kriminalitetsforebyggelsen i visse områder.