Færre frafald på erhvervsuddannelserne

Der er længere mellem frafaldene på erhvervsuddannelserne

Frafraldet på erhvervsuddannelserne er faldet markant, viser en ny rapport. En tendens man også mærker på Aarhus Tech

- Vi kan mærke helt tydeligt, at vores frafald bliver mindre, jo flere ressourcer vi bruger i forhold til den enkelte elev, siger Inger Pedersen, uddannelseschef, Trends og Gastronomi på Aarhus Tech.

Den positive tendens kommer efter at flere skoler har indført en såkaldt ”fastholdelses-taskforce”, der ved hjælp af en slags motivationspædagogik mere målrettet skal motivere eleverne til at blive på uddannelserne. 

Læs også Byrådet lukker 10. klassecenter i Aarhus

- Det nye er, at man har meget mere fokus på enkelte elev. Vi har fået nogle værktøjer til at hjælpe os med den enkelte elev, siger Inger Pedersen.

Positiv psykologi, læringsstile og tydelig kommunikation er nogle af hjørnestenene i den nye metode - der samtidig skal inddrage eleverne mere i undervisningen.

- Vi har meget fokus på elevernes trivsel. Alle elever har en kontaktlærer, som er meget obs på den enkelte elev. Både i forhold til forsømmelser, men også i forhold til læringsmål, siger Inger Pedersen.

På nogle skoler har man oplevet at frafaldet er reduceret med hele 25 pct. efter at den såkaldte fastholdelses-taskforce er blevet indført.