Erhvervsliv med i skolen

Skal styrke dialog i skolebestyrelser

Den kommende skolereform lægger op til et tættere samarbejde mellem skoler, fritids-, kultur- foreningsliv og det lokale erhvervsliv.

Derfor ønsker Kristian Würtz (S), rådmand for Børn og Unge, at blandt andet erhvervsfolk eller eksempelvis repræsentanter for det lokale foreningsliv får sæde i skolernes bestyrelser.

- Skolebestyrelserne får ansvar for et lokalt samarbejde, der ligger ud over de grænser, skolerne kender i dag. Derfor giver det god mening få råd, vejledning og sparring med professionelle repræsentanter for erhvervs- og foreningsliv i skolebestyrelserne. Med skolereformen er vi på vej imod en mere åben skole, og derfor er det naturligt, at vi også åbner for dialogen i skolebestyrelserne, siger Kristian Würtz i en pressemeddelelse.

Hos Erhverv Aarhus melder direktør Bente H. Steffensen sig positiv over for tanken.

- Vi har allerede blandt vore medlemmer en lang række virksomheder indenfor meget forskellige brancher, som har et godt samarbejde med skolerne. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi vil kunne finde folk med tid, lyst og kompetencer til at gå ind i det. Erhvervsrepræsentanter i en skolebestyrelse kan forventeligt supplere kompetencerne blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer og være med til at styrke samarbejdet mellem skole og erhvervsliv, siger Bente Steffensen

Hos Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus hilser også formand Elsebeth Pii Svane ideen velkommen.

- Vi har en fælles opgave i at skabe det bedst mulige skoleliv for alle børn, og samarbejde med erhvervsliv, uddannelser og foreninger kan være en vej til det. Forældre til skolernes elever skal stadig have den afgørende stemme i bestyrelserne, men det lægger reformen også op til, siger Elsebeth Pii Svane.

Regeringens lovforslag om skolereformen er netop sendt i høring. Ifølge forslaget kan byrådet beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Kilde: Børn og Unge, Aarhus Kommune.