Er skov bare mange træer?

Forskere skal holde øje med nyt skovområde

Ved den lille landsby Fløjstrup syd for Aarhus vil der de næste par år begynde at vokse en helt ny skov frem.

I modsætning til almindelige skovrejsningsprojekter, vil netop denne skov få særlig bevågenhed.

Skoven skal nemlig ikke bare glæde borgerne i området, men også give forskere ved Aarhus Universitet ny viden om naturen.

Forskerne håber, at kunne registrere forskellene mellem naturlig skov, som vokser frem af sig selv, og produktionsskov, hvor en masse træer plantes på én gang:

- I Danmark har man typisk rejst skov som plantager. Det betyder, at man planter træer, som alle er lige gamle og lige store. Der er tale om den 'søjlehal' vi alle forbinder med en typisk dansk skov. Men denne type skov rummer desværre ikke så mange levesteder for dyr og planter, fordi den er så ensartet. Den naturlige skov udvikler sig meget langsommere og er langt mere dynamisk, fordi kronelaget består af mange forskellige træer i forskellige aldre, siger Anders Barfod.

Planen er, at skoven skal blive til på fem hektar jord, som i dag blot er en gold mark. Tre ud af de fem hektar vil blive inddraget til forskernes forsøg og vil blive inddelt i fire forskellige områder.

På det ene område vil de ikke gøre noget, men i stedet lade jorden springe i skov af sig selv. På et andet vil man plante en masse træer, som man traditionelt gør, mens man på det tredje vil plante mange forskellige træsorter indimellem hinanden for at skabe en mere varieret natur. På den allersidste vil man sprede frø ud på jorden.

Herefter vil forskerne de næste 10 år registrere både dyre- og plantelivet i de fire områder. Forventningen er, at der vil være store forskelle.