Endnu en ghetto i Aarhus

Trigeparken udpeget til nyt ghetto-område

02:30

1 af 2

Trigeparken nord for Aarhus er kommet på Social- og Integrationsministeriets oversigt over danske ghettoer. Det skriver JP Aarhus.

Dermed er antallet af boligområder i Aarhus Kommune, som kan kaldes en ghetto, steget fra to til tre. Næstformand for socialudvalget i Aarhus Kommune, Ango Winther (S), er ikke glad for ghettobetegnelsen:

- Der er for mange, som ikke har arbejde. Kommunen har netop øje for at hjælpe med at skaffe flere arbejdspladser, som vil være til gavn for alle tre ghettoområder i byen, udtaler han til avisen.  

 

Sidste år var Gellerup/Toveshøj under Brabrand Boligforening og Bispehaven under Boligselskabet Præstehaven med på listen.

Nu er også Trigeparken under Boligforeningen Ringgården med på ghettolisten.

 

FAKTA:

Liste over ghettoområder pr. 1. oktober 2011

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør socialministeren hvert år den 1. oktober en liste over de almene boligområder, der opfylder betingel-serne for at være et ghettoområde.

Efter loven forstås ved et ghettoområde fysisk sammenhængende almene bo-ligafdelinger med mindst 1.000 beboere, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande over-stiger 50 pct. 

2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til ar-bejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennem-snit over de seneste 4 år. 

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år.  

Den nye liste pr 1. oktober 2011 omfatter 28 ghettoområder.

KILDE: Socialministeriet