Ekspert giver folkeskolen en digital opsang

Det nytter ikke bare at poste mere teknologi i skolen, når både lærere og elever mangler teknologiforståelse, siger professor Cathrine Hasse

Det er fint, at skolerne bruger de digitale muligheder i undervisningen, men de bør ikke bare lade teknologien sætte dagsordenen. 

quote Teknologi er noget, man kan bruge godt eller dårligt. Derfor handler det i stigende grad om at have teknologiforståelse snarere end bare at poste mere teknologi ind i skolen. 

Cathrine Hasse, professor  

Det siger Cathrine Hasse, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, i kølvandet på TV2 ØSTJYLLANDS historie om, at de digitale løsninger vinder frem på de østjyske skoler.

Et eksempel er Søndervangskolen i Viby, hvor op mod 95 procent af undervisningen foregår digitalt.

- For det første er der ikke nogen håndfaste forskningsmæssige beviser på, at det faktisk virker. Det er ligesom alle andre redskaber: Teknologi er noget, man kan bruge godt eller dårligt. Derfor handler det i stigende grad om at have teknologiforståelse snarere end bare at poste mere teknologi ind i skolen, siger Cathrine Hasse. 

Det har konsekvenser, hvis man ikke forstår teknologien.

- Det kan for eksempel have de konsekvenser, at man ikke helt forstår, hvordan det kan være, at børn møder op i skolen uden at have sovet ordentligt. Der er for eksempel forskning, der viser, at det er sværere at falde i søvn, når man har læst på en iPad eller tablet, end hvis man har læst i en bog, siger Cathrine Hasse.

Hun mener, det er vigtigt, at skolen forbereder børnene på det samfund, de kommer ud i.

- Det gør man ikke bare ved at satse på mere teknologi – det gør man også ved at satse på at give børnene teknologiforståelse, og her er digitale kompetencer og digital dannelse ikke nok. Børnene skal også forstå, hvad teknologi gør, siger hun.

Cathrine Hasse mener, at både børn og voksne helt generelt har behov for mere teknologiforståelse.

- Vi ser mange steder i samfundet, at de voksne, der er kommet ud af skolen, ikke har lært teknologiforståelse. Det betyder, at vi ser en masse problemer omkring det at implementere teknologi og få brugt teknologi, siger hun og uddyber:

- Steder som skattevæsenet og alle mulige andre steder kan man se, at det ville have været godt, hvis man havde satset lidt mere på teknologiforståelse end bare at investere i teknologi, siger hun.

Øverst kan du se hele interviewet med professor Cathrine Hasse.