Efter tvangslukning: Omstridt hjemmeplejefirma opgiver at vende tilbage

Berit's Hjemmepleje i Aarhus har kastet håndklædet i ringen og vil ikke forsøge at genåbne. Samtidig afventer firmaet rapporter efter kontrolbesøg i andre afdelinger.

Det private hjemmeplejefirma - Berit's Hjemmepleje i Aarhus - kommer ikke til at forsøge at genåbne.

Det oplyser Berit Bækgaard Thomsen, direktør i Berit’s Hjemmepleje, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejen tilbage er for lang og hård, da firmaet skal starte helt fra bunden, lyder forklaringen.

- Vi har ingen indtægt, da alle borgerne er overgået til kommunen. Vi må erkende, at det bliver for svært at trække borgerne tilbage, da de nu stifter bekendtskab med andre plejere, siger Berit Bækgaard Thomsen.

Blev tvangslukket af styrelse

Berit’s Hjemmepleje i Aarhus blev i sidste uge tvangslukket af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det skete på baggrund af et tilsyn i begyndelsen af september, hvor der blandt andet blev konstateret "kritiske problemer" med især dokumentationen i hjemmeplejen, men også med medicinhåndteringen. 

Derfor blev det private hjemmeplejefirma påbudt at lukke ned med virkning fra i fredags, indtil kritikpunkterne blev bragt i orden. Men det kommer altså ikke til at ske, da planerne om at genåbne afdelingen nu endeligt er lagt i graven.

I forbindelse med tvangslukningen overgik de cirka 1000 borgere, der via fritvalgsordningen havde valgt Berit’s Hjemmepleje, til Aarhus Kommune. Derudover blev de ansatte i Aarhus-afdelingen opsagt.

Afventer rapporter efter besøg i andre afdelinger

Berit's Hjemmepleje har også afdelinger i Horsens og Hedensted, som fortsætter som hidtil.

- Vi har altid haft et godt samarbejde med de kommuner, og vi har holdt nogle gode samarbejdsmøder med dem, siger Berit Bækgaard Thomsen.

I kølvandet på nedlukningen i Aarhus har Styrelsen for Patientsikkerhed også lavet tilsyn med afdelingerne i Horsens og Hedensted. Rapporterne fra de besøg afventer Berit Bækgaard Thomsen nu.

Der var jo stor kritik af forholdene i Aarhus. Forventer du også kritik her?

- Jeg forventer ikke, vi er helt, helt rene. Når styrelsen kommer ud, uanset hvor de kommer, finder de nogle fejl, og dem skal man så lære af. Der er fejl alle steder, men det handler om at lære af de fejl og rette op. Det gælder også i samarbejdet med kommunerne, siger Berit Bækgaard Thomsen.