Efter lukning af botilbud: Tilsyn dropper at inddrage godkendelse - men holder fortsat øje

Socialtilsyn Midt har trukket deres påtænkte afgørelse om lukning af bosteder under Borgercenter Nord tilbage. De holder dog fortsat øje med kommunen.

Aarhus Kommunes beslutning om at lukke Hus 5 i bofællesskabet Elev har ført til, at Socialtilsyn Midt nu dropper deres påtænkte beslutning om at inddrage hele Borgercenter Nords tilladelse til at drive bosteder for borgere med handicap.

- Det er dejligt, og det var også det, vi forventede, siger direktør for Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Erik Kaastrup-Hansen, til TV2 Østjylland.

- Men det er klart, at vi skal fokusere på at få skabt stabile forhold både ved bofællesskabet i Elev, men også alle andre steder. For alle steder gælder det, at vi har problemer med at tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret personale.

Borgercenter Nord

Aarhus Kommune skal i løbet af det næste halve år afvikle Hus 5 i bofællesskabet Elev, som har været under massiv kritik både fra pårørende, beboere og Socialtilsynet.

Det er netop denne beslutning, der har ført til at Borgercenter Nord nu ikke står til at miste sin tilladelse alligevel.

- Når kommunen melder ind, at de lukker Hus 5, så frafalder afgørelsen automatisk, da det er de kritisable forhold ved Hus 5, den bunder i, siger tilsynschef for Socialtilsyn Midt, Ulla Bitsch Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har stadig ansvar for borgerne under afvikling

Selvom Aarhus Kommune har valgt at lukke Hus 5 - med håb om at få en ny godkendelse om et halvt år - så har de stadig et ansvar over for beboerne.

- Vi har sagt til dem, at selvom de vælger at lukke, så skal de stadig sørge for, at borgerne får det bedre og føler en mærkbar forbedring, siger tilsynschefen.

- De er kommet med nogle straksindsatser, og dem kommer vi til at holde øje med og følge op på.

Ifølge Erik Kaastrup-Hansen er de i fuld gang med at forbedre forholdene ved Hus 5.

- I går startede to nye kvalificerede fastansatte, og vi regner med at ansætte to mere her i juli måned. Vi skal vise Socialtilsynet, at vi både kan tiltrække og fastholde uddannet personale og skabe en tryg hverdag for beboere, pårørende og ansatte, siger han.

Men I er jo i gang med at afvikle huset, og I ved reelt ikke, om I kan få en godkendelse om et halvt år. Kan du ikke godt forstå, hvis folk er bekymrede for den usikkerhed, det medfører?

Jeg beklager meget den usikkerhed, som pårørende, beboere og medarbejdere skal igennem. Når et sted lukker, skaber det en usikkerhed, og det er jo ikke fremmende for at fastholde personale, siger Erik Kaastrup-Hansen.

- Jeg er til gengæld rigtig taknemmelig over for personalet, som har sagt, at de gør en ekstra indsats nu med de nye medarbejdere og sørger for at sætte dem godt ind i det. Vi skal have skabt en tryg og god hverdag for de seks beboere.

Stadig flere tilsyn på vej

Det var på baggrund af tilsynsbesøg i maj 2020, at Socialtilsyn Midt varslede, at de påtænkte at inddrage Borgercenter Nords godkendelse som socialt tilbud.

Men Socialtilsyn Midt nåede kun på tilsyn ved bofællesskabet i Elev, inden processen om at ville fratage godkendelsen fra hele Borgercenter Nord gik i gang.

Nu venter flere tilsyn forude - blandt andet ved Skovlund - og hvis der også findes kritisable forhold her, kan det igen åbne for en inddragelse af Borgercenter Nords godkendelse.

- Vi kommer ud ved de steder, hvor vi stadig mangler at komme på nyt tilsyn. Vi startede jo med at komme ud på Elev og se, at det ikke gik godt der, siger Ulla Bitsch Andersen.

Hun påpeger dog også, at fem ud af de ni bosteder under Borgercenter Nord allerede har fået deres egen godkendelse af tilsynet. Derudover forventer de, at to flere bosteder får deres egen godkendelse efter sommerferien.

Derfor er det kun Skovlund og de resterende huse i Elev, der risikerer at blive lukket, hvis der findes yderligere kritisable forhold.

- De, der er nygodkendte står med en ren tavle, så der vil processen starte forfra, hvis vi observerer problemer. Men de, der fortsat ikke er nygodkendte, kan blive ramt hårdt, hvis vores tilsyn finder det nødvendigt, siger Ulla Bitsch Andersen.

VIDEO: Se, hvordan de lød fra de involverede parter, da Socialtilsynet truede for anden gang med at lukke. stedet. Indslaget blev sendt den 16. juni 2021.