Efter Kaffegal-sag: Andre steder har styr på tingene

Aarhus Kommune har fået lavet en ny undersøgelse, der viser, at de er gode til at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder om sårbare borgere.

Efter problemerne på Café Kaffegal er andre virksomheder blevet undersøgt.

Hvordan bliver sårbare borgere egentligt behandlet, når de bliver tilbudt ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed – og hvordan kan Aarhus Kommune blive bedre til at samarbejde med virksomhederne om borgerne?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som Aarhus Kommune ønskede at få svar på i en undersøgelse, der netop er afsluttet. 

Undersøgelsen viser, at Aarhus kommune generelt er gode til at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og de borger, som er på økonomiskstøttede ansættelser. Det er i hvert fald ikke lykkedes at finde en eneste, der generelt er kritisk overfor det.

Rapporten bekræfter, at de socialøkonomiske virksomheder generelt er gode til at skabe trygge rammer for ansatte på særlige vilkår.

Kristian Würtz, Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

- Rapporten bekræfter, at de socialøkonomiske virksomheder generelt er gode til at skabe trygge rammer for ansatte på særlige vilkår. Det er selvfølgelig godt, fordi det understøtter vores forventning om, at de socialøkonomiske virksomheder er en vigtig samarbejdspartner, siger Kristian Würtz, der er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Læs også Kaffegal: 13 tidligere ansatte anklager café for mobning

Undersøgelsen blev sat i gang efter TV2 ØSTJYLLAND kunne afsløre, at mindst 13 sårbare borgere i den socialøkonomiske virksomhed, Café Kaffegal, over en lang periode blev udsat for rigtig dårligt arbejdsmiljø. Flere kunne fortælle om vilkår med blandt andet mobning, og de oplevelser betød, at de psykisk sårbare fik det markant dårligere, end de havde det i forvejen. 

Den viden havde Aarhus Kommune haft i flere år, men først efter afsløringerne kom frem valgte kommunen at stoppe samarbejdet med Café Kaffegal. Netop en sådan sag, som vil byrådet derfor forebygge i fremtiden med den nye undersøgelse af samarbejdet mellem kommune, borgere og virksomheder. 

Læs også Efter massiv kritik: Café Kaffegal er sat til salg

Ikke kun rosenrød

Selvom undersøgelsen viser, at det generelle billede af samarbejdet er positivt, så er der også en række områder, hvor Aarhus Kommune bør stramme an. 

- Sagsbehandlere ved ikke nok, om hvad de (red.: de ansatte) IKKE kan! Kommunen er ikke gode til at klæde os på. Vi tror, at det er en anden person, vi får. Jeg tror ikke, at det er ond vilje, men jeg tror ikke, de er klar over det. De skifter jo sagsbehandlere ud hele tiden. lyder det blandt andet i undersøgelsen.

Samtidig oplever flere borgere også, at det er et problem med skiftende sagsbehandlere

02:39

VIDEO: Minister Troels Lund Poulsen (V) er også gået ind i sagen. 

Luk video

Dette citat er fra en borger i virksomhedspraktik:

- Jeg bliver utryg, og jeg henvender mig ikke, når jeg ikke ved, hvem min sagsbehandler er. 

Læs også Minister går ind i Kaffegalsag

Ifølge undersøgelsen skal kommunen blandt andet være bedre til at følge op på medarbejdere med særlige behov og gøre virksomhederne opmærksomme på, hvad der kan lade sig gøre.

- Jeg tror dog ikke, at man kan forberede sig så godt, at man aldrig vil komme til at opleve ulemper eller problemer, fordi det også bare nogle gange handler om at lave det rigtige match mellem borgere og virksomheder, siger Kristian Würtz.

07:57

VIDEO: I videoen kan du høre tidligere medarbejdere fortælle, hvad hele sagen om Café Kaffegal gik ud på.

Luk video

Venstre: Et glansbillede

Overordnet set er der bred opbakning til at have socialøkonomiske virksomheder, men Venstre er bekymret, for at den nye undersøgelse tegner et for positivt billede af virkeligheden.

- Vi skal selvfølgelig gøre godt for de socialøkonomiske virksomheder, så der er også er et godt sted for sårbare borgere. Men det er jo mærkværdigt, at når der har været så stor kritik af Café Kaffegal, at man så kan få sådan en rapport, der helt frikender kommunen, mener Gert Bjerregård, der er medlem af Socialudvalget for Venstre.

Læs også Kaffegalkritikere: - Trods millioner i støttekroner blev vi aldrig oplært

Han håber derfor på, at der bliver opbakning til Venstres forslag om at få undersøgt selve sagen om Café Kaffegal af uvildige eksperter. I den nye rapport er der en række anbefalinger til, hvordan Aarhus Kommune kan blive endnu bedre til at samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder. 

Men du så ikke, at man kan bruge de her anbefalinger til noget?

- Man skal jo selvfølgelig altid lytte til anbefalinger fra de socialøkonomiske virksomheder, som gør et godt stykke arbejde. Men rapporten tager jo slet ikke hånd om Aarhus Kommunes håndtering af selve sagen om Café Kaffegal, der jo har været et stort prestigeprojekt”, mener Gert Bjerregaard.

01:16

VIDEO: Flere eksperter har kritiseret Aarhus Kommunes håndtering af sagen.

Luk video

Se fremad sammen

Aarhus Kommune har nu valgt at stoppe samarbejdet med Café Kaffegal, og ifølge rådmanden er anbefalingerne i rapporten vigtige, så der ikke opstår problemer i fremtiden. 

- Der er sten på vejen, og indimellem er der oplevelser, der ikke er gode. Så det er jo ikke sådan, at det er enten eller. Jeg synes, der ligger nogle gode anbefalinger til, hvordan vi kan styrke det samarbejde med virksomhederne, fordi der er uden tvivl eksempler på forløb, der ikke har været gode for hverken virksomhed eller borgere. Det er det, som vi skal forebygge, mener Kristian Würtz.

Her til eftermiddag skal rapporten diskuteres på et møde i Social- og beskæftigelsesudvalget.  

Anbefalinger

Hvad kan Aarhus Kommune selv overveje i forhold til samarbejde med Socialøkonomiske virksomheder?

  • Opsøg viden om og vær åben og eksplicit over for SØV’er ift. borgerens behov for skånehensyn
  • For at tilstræbe et godt match, kan jobcenter, borger og SØV’er med fordel have en dialog forud for ansættelse med eksplicit fokus på borgerens funktionsnedsættelser og skånebehov i relation til de konkrete arbejdsopgaver
  • Orientér SØV’er om de muligheder, der er ift. prøvetid
  • Sørg for, at SØV’er og/eller den ansatte ved, hvem de skal kontakte, hvis der opstår udfordringer eller evt. behov for parallelindsatser
  • Skab mulighed for sparring for SØV’er omkring udfordringer med forskellige målgrupper
  • Undersøg, om der er behov for klarere fastsættelse af mål og delmål for praktikker med henblik på at tydeliggøre formål med forløbet
  • Tænk på SØV’ers behov og på at skaffe medarbejdere til SØV’er, som har evner og kompetencer, der kan anvendes og udvikles i jobbet
  • Understøt god dialog mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter med henblik på vidensudveksling.