Der fødes sundere børn i Århus

Efter målrettet indsats er der i dag færre børn, der fødes for tidligt eller er syge efter fødslen.

At noget går uventet galt i graviditeten, at fødslen ender som en katastrofe eller at barnet viser sig at lide af en alvorlig sygdom. Det er mareridtet for ethvert par, der venter barn. I langt de fleste tilfælde går det godt, men ikke altid. Resultater fra Skejby Sygehus peger dog på, at målrettede indsatser kan nedbringe antallet af for tidlige fødsler og børn, som viser sig at være syge efter fødslen.

Dels kan Fertilitetsklinikken på Skejby i mange tilfælde nu nøjes med at lægge et befrugtet æg tilbage i livmoderen, uden at graviditetschancerne bliver mindre. Til gengæld fødes der færre tvillinger og trillinger, og dermed falder risikoen for tidlig fødsel efter IVF-behandling.

Dels finder finder Ultralydsafsnittet flere børn med hjertefejl. Men personalet i Ultralydsafsnittet finder også fostre med andre misdannelser, for eksempel i urinvejene. At eventuelle misdannelser er kendt fra tidligt i graviditeten betyder, at fosterets udvikling kan blive overvåget, og barnet kan blive behandlet rettidigt og dermed undgå at blive mere sygt end nødvendigt.

Desuden har afsnittet fokus på overvågning af væksthæmning hos fosteret, og behandling af gravide med svag livmoderhals. Begge dele er med til at forhindre børn i at blive født for tidligt eller med ekstremt lav fødselsvægt.

Endelig har Fødeafdelingen og Børneafdelingen et beredskab, så den fødende og barnet kan få lige præcis den hjælp, der er brug for, uanset om fødslen foregår onsdag formiddag kl. 11 eller søndag nat kl. 4. Fødeafdelingen fået nyt avanceret udstyr til overvågning af barnet under fødslen, og fødselslæger, jordemødrer og børnelæger optimerer og øver akutte situationer gennem e-læring og færdighedstræning.

Tilsammen betyder indsatserne, at der nu er færre nyfødte børn i Århus, der bliver indlagt efter fødslen, og at færre børn fødes med alvorlig sygdom.