Der bruges flere grise i forsøg

Grisen er blevet et populært forsøgsdyr

Der bruges stadig flere grise i forskellige forsøg rundt på laboratorierne landet over.

I 2011 blev der brugt godt 8.700 grise i forsøg, hvilket er det højeste nogensinde. Desuden er det 2.000 mere end året før.

På Aarhus Universitetshospital er man storforbrugere af grise i laboratorierne. Én af grundene til at man bruger så mange grise, er, at grise på mange måder ligner mennesker - i hvert fald sammenlignet med de sædvanlige forsøgsdyr som mus og rotter.

- Det gælder blandt andet grisens hud og hjerne, og så har grisen også  en størrelse, der minder mere om mennesker, siger seniorforsker Mette Hjerskind til P4 Østjylland.

Mere gris på menuen

Mette Herskin er overbevist om, at der vil blive brugt endnu flere grise i de kommende år.

man skal søge om tilladelse til at bruge grise i forsøg, hvis grisene bliver udsat for mere end blot end sprøjte.