De studerende er stressede

11 procent har stærke stress-symptomer

arkivfoto

En undersøgelse af studiemiljøer på Aarhus Universitet (AU) fra juni 2011 viser, at 11 procent af de studerende dagligt oplever stærke stress-symptomer i form af hukommelsestab, koncentrationsbesvær, smerter, hovedpine, søvnløshed og lavt selvværd.

33 procent af de studerende på AU, svarende til cirka 12.000 studerende, har så stærke stress-symptomer under eksamensperioden, at de har svært ved at gennemføre eksamenerne.

En studie- og undervisningsmiljø-undersøgelse fra 2011 fra Københavns Universitet viser, at 33 procent af de 7500 adspurgte studerende oplever stærke stress-symptomer i hverdagen. Tallet stiger til 75 procent i eksamensperioden.

Stressrådgiver Thomas Pape peger på en række punkter, som er særligt stressfremkaldende for studerende:

1) De studerendes forventninger til sig selv om høje karakterer og efterfølgende karriereforløb. De tænker for meget på fremtiden.
2) Forældrenes forventninger.
3) Erhvervslivet krav og fokus på elite. Når virksomheder for eksempel siger "Vi ansætter kun elite-studerende", skaber det stress hos nogen studerende.
4) Ulogiske studieplaner og eksamener, der ruller hen over de studerende uden pauser.
5) De studerende psyker hinanden. Man fortæller for eksempel sine medstuderende på Facebook, at man lige har læst 50 sider, selv om det er løgn.