Coronapresset stiger: Hospitaler udskyder operationer

Det øgede pres fra et stigende antal coronaindlagte patienter har nu fået Aarhus Universitetshospital til at udskyde alle ikke akutte operationer. Også andre hospitaler må udskyde operationer.

Fra på onsdag og en måned frem vil Aarhus Universitetshospital udskyde alle ikke akutte operationer.

- Med den stigning i smitte, vi ser foran os, sammenfattet med den vækst vi ser i antallet af indlagte, er vi kommet frem til, at vi skruer ned for vores planlagte aktivitet med virkning fra på onsdag, siger direktør for Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter.

- Vi aflyser foreløbigt operationer indtil midten af januar, men vi er klar til at sætte i gang igen, hvis situationen skulle udbedre sig.

Han fortæller desuden, at AUH i øjeblikket har mellem 35 og 40 patienter indlagt med COVID-19, og at prognoser viser, at antallet af coronaindlagte på hospitalet inden længe kan overstige 60 patienter.

- Det kræver en øget kapacitet i vores akutafdeling og vores infektionsmedicinske afdeling, og den stigning, der skal bruges, må vi tage fra andre afdelinger. Og netop derfor sænker vi nu antallet af aktiviteter på de øvrige afdelinger, siger Poul Blaabjerg. 

Han understreger desuden, at alle, der bliver ramt af udskudte operationer, vil få direkte besked fra hospitalet. De vil blive underrettet om deres muligheder, samt hvornår deres operation i stedet kan udføres.


Poul Blaabjerg har været direktør for Aarhus Universitetshospital siden august 2017.
Poul Blaabjerg har været direktør for Aarhus Universitetshospital siden august 2017.

I hele Region Midtjylland er der indlagt 83 personer med covid-19, 12 på intensiv, heraf 11 i respirator. 

Alle hospitaler i regionen udskyder operationer

Foruden AUH vil også de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland udskyde operationer i den kommende tid.

- De øvrige regionshospitaler aflyser allerede fra i morgen operationer for at frigive sengepladser til det stigende antal covidpatienter, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Direktør håber på hurtig genåbning

Det er nu anden gang, at Aarhus Universitetshospital må udskyde planlagte operationer på grund af for stort pres fra coronapatienter.

Også under første coronabølge i foråret måtte AUH lukke ned for alle ikke akutte operationer, men da smitten dalede i sommer vendte hverdagen tilbage på hospitalet, og det håber Poul Blaabjerg, at den hurtigt kan igen.

- Jeg har en formodning om, at de her nye restriktioner har en effekt. Der vil dog være mulighed for at forlænge udskydelsesperioden, hvis det bliver nødvendigt, siger Poul Blaabjerg.

Under normal drift udfører Aarhus Universitetshospital omkring 1000 operationer om ugen. Omkring 60% af operationerne er ifølge Poul Blaabjerg prioriteret som nødvendige grundet deres karakter eksempelvis akutoperationer, kræftoperationer og børneoperationer.

- Det er de sidste 40% vi kan skrue på, og det vi gør nu. Julen ligger normalt lavt med operationer alligevel, men ved normal drift er det omkring 300 operationer om ugen, der nu bliver aflyst, siger Poul Blaabjerg.

Henover julen estimerer Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital, at der vil blive udskudt omkring 200 operationer i alt på hospitalet. Dermed er det først ved normal drift efter nytår, at AUH kommer til at udskyde 300 operationer om ugen.

Patienter med akutte og førlighedstruende tilstande, kræft og andre patienter som af faglige grunde ikke kan vente, vil fortsat blive behandlet som vanligt
Patienter med akutte og førlighedstruende tilstande, kræft og andre patienter som af faglige grunde ikke kan vente, vil fortsat blive behandlet som vanligt Foto: Aarhus Universitetshospital

Hos Region Midtjylland har de indtil videre kun påtænkt at aflyse operationer frem til årsskiftet, men han kan sagtens forstå, at Aarhus Universitetshospital regner længere end det.

- Vi regner med, at i alt 400 operationer i hele regionen vil blive aflyst frem mod årsskiftet. Men det giver god mening for Poul Blaabjerg og resten af AUH at tænke længere frem end det, siger Ole Thomsen.

Udskudte operationer giver et efterslæb

De mange udskudte operationer i den kommende måned vil give et efterslæb, da der samtidig vil komme nye behov for operationer til.

Et efterslæb, som Poul Blaabjerg håber på at kunne tage hul på, så snart coronasituationen gør det muligt.

- Med det samme COVID-19 fylder så lidt, at vi kan gå tilbage til normal drift, vil vi gå i gang med at indhente det forsømte. Det er dog umuligt at sige, hvornår vi har indhentet alt det forsømte, siger Poul Blaabjerg.

Ifølge ham afhænger det meget af personalet på hospitalet, hvor hurtigt det kan lade sig gøre at komme på den anden side af de mange udskudte operationer.

- Hvis de ansatte er trætte og slidte, kan det blive svært at få dem til at tage ekstra arbejde eksempelvis ved at arbejde om lørdagen, siger Poul Blaabjerg.

Indslag fra 4. december: Sundhedspersonalet i hele Region Midtjylland er hårdt presset. Nu er der endelig hjælp på vej til den afdeling, der tager imod corona-patienter på Aarhus Universitetshospital.

Puljeordning skal mindske slid på sygeplejersker

Tidligere på dagen mandag fortalte fællestillidsrepræsentant for sygeplejesker og radiografer på Aarhus Universitetshospital, Vibeke Bak, til TV2 ØSTJYLLAND, at flere ansatte blev tvangsforflyttet til coronaberedskabet mod deres vilje.

- Sygeplejersker bliver udpeget til at gå i beredskab, fordi der er brug for flere hænder. De, der bliver udpeget, er dybt frustreret. Det går alt for stærkt. Ingen af dem aner, hvad de står overfor, og de er så brugte, slidte og opgivende nu, siger Vibeke Bak til TV2 ØSTJYLLAND.

Den problematik har Aarhus Universitetshospital ifølge Poul Blaabjerg nu forsøgt at tage hånd om med en ny puljeordning på de enkelte afdelinger.

- Vi etablerer en pulje af medarbejdere på hver afdeling, og derfra kan man trække dem, der kan udføre opgaverne i coronaberedskabet. Vi har oplevet, at det er bedre, at de kan deles om at trække læsset på afdelingerne end at udpege sygeplejerskerne enkeltvis, siger Poul Blaabjerg.

Vibeke Bak er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiologer på Aarhus Universitets Hospital.
Vibeke Bak er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiologer på Aarhus Universitets Hospital.