Christians datter blev misbrugt: Glæder sig over lovstramninger

Christian Roland Larsen ser mange gode aspekter i lovpakke, der skal skærpe kontrollen med dømte pædofile

02:29

VIDEO: Christian Roland Larsen fortæller om en hård tid, efter at datteren blev udsat for et overgreb af en pædofil. 

En far fra Beder drager for første gang i over 11 år et lettelsens suk. Christian Roland Larsens datter blev udsat for et overgreb af en pædagogmedhjælper, der siden skiftede navn og fortsatte sine forbrydelser. Nu glæder faren sig over udsigten til hårdere kontrol.

Politikerne arbejder nemlig på stramninger for at bremse pædofilidømte i at begå nye overgreb mod børn.

Et andet kapital var så, da vi måtte erkende, at manden der havde begået overgrebene her i Beder, var fortsat uhindret. Det var næsten lige så slemt som det første.

Christian Roland Larsen, far til offer

- Det, jeg ved om det nu, synes jeg, lyder fantastisk fint. Det, at man nu gør det mere effektivt og løbende følger op på det, giver god mening, som jeg ser det, siger Christian Roland Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Roland Larsens datter og 12 andre børnehavebørn blev i Beder ved Aarhus udsat for overgreb af pædagogmedhjælperen, Martin Svejgaard Johansen. Men efter tre års fængsel skiftede han navn og flyttede til Hedehusene ved Roskilde, hvor han fortsatte sine overgreb, nu mod to piger i nabolaget.

Lovforslaget

I lovpakken er der syv hovedpunkter. Tre af dem fremhæver politikerne bag forslaget selv. De er som følgende:

 

- Flere forbud mod pædofilidømtes samvær med børn. Konkret skal det ske ved at domstolene skal meddele forbud, når der er fare for, at den dømte vil begå nye seksualforbrydelser.


- Politiet skal orienteres, når pædofilidømte prøveløslades og løslades. Herunder skal oplysninger om deres bopæl og eventuelt flytning videregives mellem politikredsene.


- Nye redskaber til politiet, som skal have mulighed for at videregive oplysninger om pædofilidømtes påbud til eksempelvis idrætshaller og svømmehaller. Samtidig kan de komme på uanmeldt besøg i de dømtes privatbolig og få adgang til dennes computer uden en dommerkendelse.

Næsten lige så slemt

For selvom manden havde forbud mod at have med børn at gøre, var der ingen, der holdt øje med, at det blev overholdt. 

- Når man finder ud, at ens barn er blevet udsat for sådan noget, bruger man tid på at undersøge, hvor stor skaden er. Så er der et forløb, hvor man kan vælge forskellige løsninger for at komme tilbage, siger faren og fortsætter:

- Et andet kapitel var så, da vi måtte erkende, at manden, der havde begået overgrebene her i Beder, var fortsat uhindret. Det var næsten lige så slemt som det første.

Derfor hilser han altså lovstramningerne velkommen. Helt konkret arbejder regeringen på en lovpakke indeholdende flere tiltag mod dømte pædofile.

02:37

VIDEO: For nylig kunne vi fortælle om en 42-årig mand fra Randers, der er dømt for pædofili flere gange. I fængslet er han vurderet egnet til behandling, men aftalerne aflyses grundet mandskabsmangel.

Luk video

Indskrænker deres frihed

Det skal blandt andet være muligt for politiet at tage på uanmeldt besøg og se den dømtes computer og bolig igennem uden en dommerkendelse, ligesom man gerne ser flere påbud mod pædofilidømtes samvær med børn.

Læs også Pædofili-forbryder sigtet igen: Justitsminister kommer med en plan

- Lovpakken skal forhindre pædofildømte i at gentage deres kriminalitet, dels ved at indskrænke deres handlefrihed, i forhold til hvor de færdes, hvem de kontakter og hvem de besøger og har besøg af, dels ved at øge de forskellige myndigheders samarbejder og politiets beføjelser ved blandt andet at indføre uanmeldte tilsyn hos tidligere pædofildømte, siger politisk ordfører Britt Bager (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har lavet pakken for at tage hensyn til børnenes retssikkerhed, og det mener jeg som samfund, er en pligt, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Vi bliver nødt til at gribe ind over for denne form for gentagende kriminalitet, fordi prisen er så høj for de børn, det går ud over, lyder det videre fra politikeren.

01:00

VIDEO: Britt Bager sætter her flere ord på, hvorfor hun mener, at lovstramninger er nødvendige.

Luk video

Kommer efter Bedersag

På baggrund af afsløringen om Bedermanden, der altså lykkedes med at fortsætte sine forbrydelser under et nyt navn, nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen en arbejdsgruppe bestående af Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen.

Tilsammen skulle de komme med et udspil til lovpakken, der altså nu er på trapperne, otte måneder senere.

Der kan blive tale om en offentlig gabestok med alle de forfærdelige konsekvenser, noget sådant kan indebære i form af selvjustits.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet

- Lovpakken kommer som en forlængelse af den såkaldte Bedersag, der jo viste, at det har forfærdelige omkostninger, når en pædofil går ud og gentager sine handlinger. De stramninger som pakken indeholder, er jeg fuld overbevist om, vil virke præventivt, siger Britt Bager.

Ud over muligheden for uanmeldte besøg hos de tidligere dømte indebærer lovpakken blandt andet også et ønske om flere forbud til pædofilidømte mod at være sammen med børn og en styrket myndighedsindsats i forbindelse med de dømtes løsladelse fra fængslet.

00:22

VIDEO: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forklarer her, hvorfor han mener, at lovforslaget er vigtigt.

Luk video

Skal videregive oplysninger

Umiddelbart kan en ekspert i strafferet på Københavns Universitet dog godt se problemer i flere af lovpakkens elementer.

Læs også Fagfolk: Giv pædofile behandling uden henvisning fra læge

- Forslaget om et løbende tilsyn kræver nok en nærmere overvejelse. Det kan let blive et ressourcekrævende slag i luften, hvis politiet skal forpligtes til uanmeldt kontrol. Mere betænkeligt vil det være at give adgang til uanmeldt adgang til at gennemgå domfældtes internetadfærd uden særskilt mistanke og dommerkendelse, skriver professor i strafferet, Jørn Vestergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et andet element i lovforslaget indebærer, at politiet skal have adgang til at videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt opholdsforbud. Det kan være til bestyreren af de svømmehaller eller idrætshaller, som forbuddet vedrører.

Er en del af straffen

- Jeg er særdeles betænkelig ved forslaget om at give adgang til at underrette private, for med en sådan ordning vil man ikke kunne styre oplysningerne, og der kan blive tale om en offentlig gabestok med alle de forfærdelige konsekvenser, noget sådant kan indebære i form af selvjustits, lyder det fra Jørn Vestergaard. 

Britt Bager mener, at det er en risiko, man må leve med for at bremse de pædofile. 

Det er selvfølgelig en markant indgriben, men det er det, man må leve med som en del af sin straf, når man har begået pædofile overgreb.

Britt Bager (V), politisk ordfører

- Det er selvfølgelig en markant indgriben, men det er det, man må leve med som en del af sin straf, når man har begået pædofile overgreb, og det mener jeg ikke er hverken betænkeligt eller grænseoverskridende lovgivning. Især hvis man tager i betragtning, hvilken betydning et overgreb kan have for de pædofiles ofre, siger hun. 

Venstre forventer, at der vil være politisk flertal for lovpakken.