Byrådsmøder på landkortet

Klik og se, om politikerne behandler sag i dit byområde

Nu kan man følge det aarhusianske byråds arbejde på et nyt digitalt kommunekort.

De sager, byrådet skal tage stilling til på næste byrådsmøde, bliver markeret med en nål på et kort over kommunen, så man kan se, om der træffes beslutninger om ting i nærheden af, hvor man bor.

Det er borgmester Jacob Bundsgaards forventning, at det nye byrådskort kan være med til at stimulere interessen for byrådets arbejde.

- Jeg vil gerne være med til at mindske afstanden mellem borgere og byråd. Det nye digitale byrådskort kan være med til at skabe mere nærhed og åbenhed omkring byrådets arbejde, fordi det gør det nemmere for borgerne at danne sig et overblik over, hvad vi arbejder med i byrådet, fortæller Jacob Bundsgaard.

På kommunens hjemmeside kan man også gratis tegne et abonnement på et nyhedsbrev fra Aarhus Byråd. På den måde vil man via mail automatisk modtage byrådskort sammen med den skriftlige dagsorden før hvert byrådsmøde.

Klik her for at se det nye digitale byrådskort.