Byens nye vandværk

Kan levere vand til 40.000 forbrugere

Mandag den 3. december tages første spadestik til det nye vandværk, der kommer til at ligge i Truelsbjerg ved Trige Skov.

Fremtidens vandværk hedder Truelsbjergværket og bliver ifølge en pressemeddelelse banebrydende i Danmark inden for vandproduktion, forsyningssikkerhed, arkitektur og design.

Det nye vandværk skal erstatte det nuværende vandværk på Randersvej 440 i Aarhus N, som er gammelt og utidssvarende. Med Truelsbjergværket tager Aarhus Vand hul på et helt nyt designkoncept i Danmark for vandværker og vandbeholdere.

Truelsbjergværket koster 55 mio. kr. og kommer til at behandle ca. 2,3 mio. m3 vand årligt svarende til, at værket kan levere vand til ca. 40.000 forbrugere.

Det nye vandværk skal fungere som Aarhus Vands forsknings- og forsøgsvandværk for studerende, virksomheder og forsyninger, hvor nye teknologier kan afprøves.