Bruger 22 millioner kroner i stort rygstød til biodiversiteten

Biodiversitet og natur er så vigtigt, at der nu skal investeres 22 millioner kroner i at bevare og forbedre området.

Grønnere skove, grønnere parker og mere vild natur.

Aarhusianerne kommer til at se mere grønt de kommende år, når Aarhus Kommune sammen med et nyt EU-finansieret projekt vil investere i alt 22 millioner kroner i mere vild natur.

10 områder er blevet udpeget til at være en del af projektet, der ifølge kommunen skal skabe bedre forbindelse mellem dyr og planter - og på den måde forbedre både dyre- og planteliv.

-  Vores projektgruppe har udvalgt en række eksisterende områder, hvor vi håber på at skabe mere vild natur. Det vil vi blandt andet gøre ved at så vilde blomster og lade græsset gro for på den måde at skabe bedre vilkår for insekter og bier, siger projektleder Kristiina Mardi fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. 

Genskabelsen af naturlige vandhuller som dette bliver ifølge Aarhus Kommune også en del af projektet.
Genskabelsen af naturlige vandhuller som dette bliver ifølge Aarhus Kommune også en del af projektet. Foto: Aarhus Kommune

Og det er ikke kun dyr og planter, der ifølge Aarhus Kommune kommer til at mærke den store vitaminindsprøjtning. 

- Aarhusianerne kommer til at se mere vild natur - for eksempel parker med vilde blomster til glæde for både insekter og mennesker og græs, der førhen har været slået, som ikke længere vil blive det, siger Kristiina Mardi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er disse 10 områder, der er udpeget til projektet.
Det er disse 10 områder, der er udpeget til projektet. Foto: Aarhus Kommune

Projektet løb officielt af stablen den 1. oktober i år, men vil først for alvor blive iværksat næste år, når sæsonen er mere kærkommen over for ny beplantning. 

Hvad skal der ske?

  • EU støtter projektet med 13 millioner kroner, og Aarhus bidrager selv med ni millioner kroner. Det giver i alt en økonomi på 22 millioner kroner.

  • De 10 områder, der bliver en del af projektet, er: Riis Skov, Vennelystparken, Åparken, Åby Park, Hasle Bakker, Klokkerparken, Stavtrup Skovplantning, Vårkærparken, Byvangen og Tangkrogen.

  • Bevillingen kommer fra EU-puljen 'LIFE-2021-SAP-NAT', som støtter projekter, der arbejder for at forbedre biodiversiteten og skabe mere vild natur i byerne.

  • Projektet løber over de næste fem år og går under navnet 'Urban LIFE-circles'.

  • Udover Aarhus er otte partnere fra henholdsvis Tartu i Estland og Riga i Letland med i projektet.

Projektet foregår over de næste fem år, og de udpegede områder vil løbende blive vedligeholdt og renoveret. 

- De 22 millioner skal ikke kun bruges til eksisterende parkområder, de vil også gå til investering i Natura 2000-områder, der skal forstærke de grønne forbindelser mellem eksisterende naturområder som spredningskorridorer for dyr og planter, siger Kristiina Mardi.

Natura 2000 er et fælles EU-projekt, der arbejder for at bevare og forbedre udvalgte naturområder, som EU-medlemslandene mener, der er særligt vigtige og værdifulde.