Børnene slår de voksne

Kommunale ansatte oplever vold i hverdagen

Genrefoto. Foto: Colourbox

Fysisk vold er en del af hverdagen for flere medarbejdere i Aarhus Kommune. Særligt i SFO'erne og de særlige, sociale tilbud er der tilfælde af vold.

Det viser en helt ny trivselsundersøgelse inden for Børn- og Unge-området i Aarhus Kommune.

I alt 8.400 medarbejdere har deltaget i undersøgelsen. Heraf svarer 872 personer, at de har oplevet vold udøvet af børn.

20 personer har svaret, at de oplever vold på daglig basis og 111 personer oplever vold ugentligt.

Aarhus Kommune har dermed dobbelt så mange voldstilfælde som landsgennemsnittet.

Børn og Unge-rådmand, Kristian Würtz (S), fortæller til JP Aarhus, at kommunen nu vil arbejde på at løse problemet:

- Det tal er for højt, og det skal bringes ned. Af hensyn til personalet, men også af hensyn til børnene, fordi vold er en dårlig måde at reagere på i pressede situationer.

25 procent af medarbejderne i SFO'er har oplevet vold inden for de seneste 12 måneder, mens tallet er 59 procent for kommunens særlige tilbud.

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige voldstilfælde fordeler sig:

- Sparket på eller sparket efter: 618

- Blevet slået eller slået efter med f.eks. knyttet næve: 549

- Revet, nappet, kradset: 492

- Blevet slået eller slået efter med genstand: 322

- Spyttet på: 297

- Holdt fast eller skubbet til: 212

- Bidt: 205