Boligblokke rives ned - 310 familier skal ud af deres lejligheder

Repræsentantskabet i Østjysk Bolig har endegyldigt godkendt nedrivningen af en række boligblokke.

Det sidste bump på vejen er nu endegyldigt fjernet for de bulldozere, der senere skal rive en række boligblokke i Bispehaven ned.

Det aarhusianske boligområde har været præget af høj arbejdsløshed, for meget kriminalitet og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund.

Derfor besluttede et stort flertal i Aarhus Byråd i sidste måned at rive en række boligblokke ned. Målet er at gøre området mere attraktivt og bringe andelen af almene boliger ned til 40 pct.

Torsdag godkendte repræsentantskabet i boligselskabet Østjysk Bolig helhedsplanen for Bispehaven. Dermed er der ikke længere noget, der kan bremse nedrivningerne.

Direktør i Østjysk Bolig Mariane Toft-Dallgaard ser frem til de kommende ændringer i området. Hun understreger, at det er et lovkrav, at andelen af almene boliger maksimalt må udgøre 40 procent. Derfor har det reelt været en bunden opgave.

quote Jeg er sikker på, at det bliver et lækkert område.

Mariane Toft-Dallgaard, direktør i Østjysk Bolig

- Men jeg er sikker på, at det bliver et lækkert område. Det bliver et godt område med mange forskellige boligtyper. Nogle af boligerne får for eksempel en have, og andre får to altaner. Der kommer også ejerboliger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Ændringerne i boligmassen betyder, at kvarteret vil tiltrække en langt mere blandet gruppe af beboere, mener Mariane Toft-Dallgaard.

Bispehavens nye fælleshus kommer til at indeholde en café og fælles aktiviteter for beboerne i området.
Bispehavens nye fælleshus kommer til at indeholde en café og fælles aktiviteter for beboerne i området. Foto: Østjysk Bolig (illustration)

Udsigten til, at deres lejligheder rives ned og området moderniseres, møder langt fra udelt begejstring fra beboerne. På et ekstraordinært afdelingsmøde blandt beboerne har 171 stemt mod de planlagte nedrivninger, mens kun 33 stemte for.

Ifølge udviklingschef i Østjysk Bolig Kim Kjærgaard vil boligselskabet dog gøre alt for at hjælpe beboerne godt videre.

- De første nedrivninger går formentlig i gang i begyndelsen af 2023 – altså om et år. Indtil da skal vi blandt andet bruge tiden på at hjælpe beboerne videre til en ny bolig, siger han.

I første omgang skal tre store boligblokke ned. Senere venter yderligere tre blokke, der hver især er noget mindre. Nedrivningerne forventes at være overstået inden udgangen af 2024.

I alt står 310 familier til at skulle forlade deres lejligheder.