Bifald til kortere SU-periode

Aarhus-professor hylder ny SU

Genrefoto.

Udgifterne til såvel uddannelsesinstitutionerne som uddannelsesstøtten vil vokse i fremtiden, og derfor er det problematisk, at studerende bruger længere tid end normeret på at blive færdiguddannet. Ifølge Helena Skyt Nielsen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, er det således helt nødvendigt med en reform af det nuværende SU-system.

- De offentlige budgetter er pressede, og samtidig vil man gerne have flere unge til at gennemføre en videregående uddannelse. Udgifterne vil stige i fremtiden, når flere unge skal have en videregående uddannelse, siger hun.

- Samtidig står vi med den udfordring, at de studerende faktisk bruger væsentligt mere end den normerede tid på uddannelserne. Med en reform af SU-systemet kan man slå to fluer med ét smæk, siger Helena Skyt Nielsen, som blandt andet forsker i uddannelsesøkonomi, til universitetets nyhedsbrev.

Hun peger på, at det nuværende SU-system, som giver mulighed for SU i seks år, sender et forkert signal til de studerende.

- Problemet er, at det ekstra år sender et uhensigtsmæssigt signal til de studerende. Det er lagt ind som en -default option-, at man har et ekstra år til sin uddannelse, uanset hvad årsagen er - om man bare har lyst til at tage den lidt med ro, eller om man har lyst til at tage to fag hvert semester i stedet for tre for at få lidt højere karakterer. Uanset hvad begrundelsen er, så accepterer samfundet, at man har ret til et ekstra år, og det giver en uhensigtsmæssig adfærd hos de studerende,  forklarer professoren til nyhedsbrevet.

I forhold til bekymringerne for de såkaldt svage studerede, som ikke har et økonomisk stærkt bagland eller i forhold til de studerende, der bliver syge eller dumper, gør Helena Skyt Nielsen opmærksom på, at der fortsat er mulighed for at søge om ekstra SU-klip, ligesom hun peger på, at det danske SU-system generelt er fleksibelt.

- Alt i alt har de studerende i Danmark fantastisk gode betingelser for at lægge økonomien tilrette på en måde, så man kan få det til at hænge sammen, lyder det.