Begyndende iltsvind i Århus Bugt

Stille vejr og varme kan hurtigt kvæle livet i bugten.

Sensommerens vejr bliver afgørende for, om fisk og bunddyr i de danske farvande, kommer til at gispe efter ilt.

Varmt, stille vejr vil få algerne til at blomstre op og bruge af den sparsomme ilt. En længere periode med blæst vil omvendt piske luft i vandet og give mere ilt.

Sidste år oplevede Danmark det værste iltsvind i over 25 år
med døde fisk og bunddyr mange steder. Der er tale om iltsvind, når iltkoncentrationen er mindre end fire milligram pr. liter vand.

I den kystnære del af Århus Bugt blev der i sidste uge målt
helt ned til under ét milligram ilt pr. liter vand.

- De nyeste målinger fra denne uge viser en lille forbedring,
som vi tilskriver det lidt kølige vejr i weekenden, men der er
stadig tale om iltsvind, og de kommende ugers vejr bliver meget
afgørende, siger havbiolog Bent Sømod, Århus Amt. Amtet har også målt begyndende iltsvind i Kalø Vig.

Først om en måned kommer årets første landsdækkende
iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), men
ifølge forskningschef Bo Riemann har vi i foråret haft et
nedbørsoverskud, der betyder stor udvaskning af kvælstof til
havmiljøet, og dermed er grundlaget for iltsvind til stede.

- Der er ikke grund til at bekymre sig på forhånd, men det er
klart, at varmt og stille vejr vil forværre situationen, siger
Bo Riemann til Ritzau.