Banker i krise går sammen

Aarhus Lokalbank i fusion med Vestjysk Bank

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank går i fusion, oplyser de til fondsbørsen.

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger en fusion, oplyses det til Københavns Fondsbørs. 

Vestjysk Bank bliver fortsættende selskab, og fusionen sker med et forhold på fire til en, så fire aktier i Aarhus Lokalbank svarer til en ny aktie i Vestjysk Bank. 

Vagn Thorsager, administrerende direktør i Aarhus Lokalbank, vil efter fusionen indtræde i direktionen for Vestjysk Bank, der herefter vil bestå af administrerende direktør Frank Kristensen og bankdirektør Vagn Thorsager.

Carsten Andersen, bestyrelsesformand i Aarhus Lokalbank vil ved fusionens gennemførelse blive indstillet til valg til formand for bestyrelsen.

Direktionen vil ved fusionens gennemførelse udgøres af administrerende direktør Frank Kristensen og bankdirektør Vagn Thorsager.

Sammenlægning af funktioner
Banken forventer fra 2013 at kunne realisere årlige omkostningssynergier i størrelsesordenen 25 mio. kr. gennem en sammenlægning af de administrative funktioner.

Med samlet afdelingsnet bestående af 23 afdelinger i Jylland og på Fyn vil Vestjysk Bank efter fusionen have et samlet forretningsomfang på godt 47 mia. kr. fordelt med 17,4 mia. kr. på indlån, 24,8 mia. kr. på udlån og 4,8 mia. kr. garantier.

Målsætningen for 2012 er en basisindtjening på 550-600 mio. kr.