Bank-chef: Jeg er målløs

Anker dom for kursmanipulation

Den cirka 100 sider lange byretsdom om kursmanipulation i Aarhus Lokalbank bliver ikke det sidste ord i sagen.

Både den tidligere direktør Per Hermansen og Vestjysk Bank, som overtog lokalbanken i 2012 og derefter arvede rollen som tiltalt i straffesagen, har besluttet at anke afgørelsen til Vestre Landsret.

De tiltalte kræver frifindelse.

- Det er en meget underlig afgørelse, siger advokat Jakob Lund Poulsen, der forsvarer Per Hermansen.

Han og de øvrige advokater har i deres forsvar især lagt vægt, at der ikke kan være tale om kursmanipulation, når bud og handler foregår inden for kursspændet.

- Hvis det fastholdes, vil en række mæglere og andre banker få problemer, siger advokat Jakob Lund Poulsen.

Se: I fængsel for kursfup

Advokaten mener, at byretten i sine præmisser ikke forholder sig til argumentet.

Per Hermansen er idømt ubetinget fængsel i 30 dage for uagtsom overtrædelse af loven. To medarbejdere er straffet med ubetinget fængsel i hver tre måneder.

- Det er overraskende for mig, at byretten er kommet til det resultat. Jeg mener, det er forkert, siger Per Hermansen til DR Østjylland.

- Jeg er ikke dømt for kursmanipulation eller noget andet, men for, at jeg skulle have set bedre efter: Det, mener jeg, er helt forkert, for vi tog fornuftige beslutninger, og det er dokumenteret, siger Per Hermansen videre.

Vestjysk Bank anker ligeledes afgørelsen, som for bankens vedkommende lyder på en bøde på en million kroner.