Århusiansk gavlmaleri i fare

Byggeplaner i Århus betyder måske et endeligt farvel til karakteristisk gavlmaleri med budskabet : Nej Tak til atomkraft.

Foto: Colourbox

Gavlmaleriet i Århus Midtby blev tegnet i 1975 af århusianeren Anne Lund, og med 33 år på bagen har det opnået stor symbolværdi for mange mennesker i byen.

Men nu kan maleriets dage være talte, da Sparekassen Kronjylland har planer om at bygge en gangbro, der kolliderer med det farverige gavlmaleri.

Det vækker harme hos flere århusianere, som kalder det kulturarv og ønsker det bevaret.

Forfatteren Leif Hjerrnøe foreslår, at kulturarven flyttes op til en prominent plads på kunstmuseet Aros' store vægge, men forslaget vækker ikke begejstring på kunstmuseet.

Det er Århus Kommune, der i sidste ende skal bestemme, om Sparekassen Kronjylland får lov til at bygge den planlagte gangbro.