Århus skal hedde Aarhus fra nytår

Borgmester Nicolai Wammen er klar med indstilling til Århus Byråd om at bynavnet skal staves med dobbelt A fra 1. januar 2011.

Snart er det slut at stave Århus med Å, fra årsskiftet skal "Smilets By" staves Aarhus. Borgmesteren har i dag fået Magistratens opbakning til, at forslaget om at ændre stavemåden fra Å til Aa sendes til princip-drøftelse i byrådet forud for en bred høring i bysamfundet. Venstre og Konservative tog forbehold i forbindelse med Magistratens behandling.

- Ved at ændre stavemåden til "Aarhus" kan vi kommunikere mere klart og entydigt nationalt og internationalt. Vi styrker samtidig den digitale profilering af Århus, og samlet er jeg overbevist om, at det stiller Århus stærkere i den globale konkurrence om synlighed og gen-nemslagskraft.

Borgmesteren har i en indstilling til Århus Byråd foreslået følgende:

- Bynavnet Aarhus anvendes som officiel betegnelse i såvel national som international kommunikation fra Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011.

- Brevskabeloner, byinventar m.m. ændres til stavemåden Aar-hus ved planlagte udskiftninger og opdateringer, dog tidligst fra 1. januar 2011.

- Aarhus Kommunes hjemmeside skifter med virkning fra 1. januar 2011 navn til aarhus.dk.

Høringsfasen gennemføres i perioden 7. juni 2010 til 15. august 2010. Forslaget sendes i høring hos organisationer, råd, nævn og magistratsafdelinger, og samtidig vil der blive sikret en bred offentlig høring af forslaget på Århus Kommunes hjemmeside.

Ændringen af navnet fra Århus til Aarhus ventes at ske løbende i forbindelse med planlagte udskiftninger af skilte, brevpapir o.lign. Det forventes derfor, at indstillingens beslutningspunkter kan gennemføres inden for afdelingernes eksisterende rammer.