Årelang kamp er slut: Aarhus' grønne hjerte fredes for altid

Byernes parker er ikke altid godt nok beskyttet af politikerne. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening kæmpet for fredning af Botanisk Have

Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet at frede Botanisk Have, der er et grønt område midt i Aarhus på størrelse med 34 fodboldbaner.

Der har i flere år været kamp om, hvorvidt Botanisk Have skulle fredes.

- Jeg er meget glad. Vi har været bekymret for, om Miljøklagenævnet ville følge os i vores ønske om at beskytte Botanisk Have, men det havde de, siger Søren Højager fra Danmarks Naturfredningsforening til TV2 ØSTJYLLAND. 

Aarhus Kommune har længe været imod en fredning af det grønne åndehul og har i stedet for ønsket at sikre Botanisk Have gennem lokalplaner. I fire år har Danmarks Naturfredningsforening omvendt kæmpet for at få en fredning.

Danmarks Naturfredningsforening gik ind i sagen, da foreningen mener, at byernes parker er ikke altid godt nok beskyttet af lokalplaner og politiske garantier. 

Ifølge Søren Højager er der de seneste 50 år, hvor Botanisk have har været underlagt lokalplaner, blevet inddraget 20 procent af parken.
Ifølge Søren Højager er der de seneste 50 år, hvor Botanisk have har været underlagt lokalplaner, blevet inddraget 20 procent af parken.

- Det er den sidste større park i Aarhus Kommune, der ligger centralt. Vi har erfaring med, at der bliver skåret snitter af de grønne områder hele tiden. Måske ikke så meget ad gangen, men over tid bliver det til store områder, der pludselig forsvinder, siger Søren Højager. 

Botanisk Have er Aarhus' største park og omfatter 17 hektar, eller det samme som 34 fodboldbaner. Med sin centrale beliggenhed er parken et grønt åndehul midt i Aarhus.

Storbyfænomen rammer Aarhus

Naturfredningsforeningen mener, afgørelsen er vigtig, fordi det hidtil stort set kun har været de københavnske parker, der har nydt den særlige beskyttelse, som denne fredning giver. 

Ifølge Søren Højager er der de seneste 50 år, hvor Botanisk Have har været underlagt lokalplaner, blevet inddraget 20 procent af parken.

- Det, vi gerne vil, er at frede parken for altid, og den eneste måde er at rejse sådan en fredningssag, siger Søren Højager.

Der er sket flere fredninger af Københavns parker i erkendelsen af, at der i de store byer er et stigende pres på de grønne områder i takt med, at stadig flere flytter til byerne.