Anklager: Delvis tilfreds med dom

Senioranklager Rikke Hyttel er tilfreds med, at de to sosu-assistenter i retten i Aarhus i dag blev kendt skyldige

00:31

1 af 2

- Jeg er tilfreds med, at retten i Aarhus har vurderet beviserne ens med anklagemyndigheden, og har altså fundet de tiltalte skyldige i sagen, senioranklager Rikke Hyttel til TV 2 | ØSTJYLLAND.

De to sosu-assistenter blev kendt skyldige uagtsomt manddrab.

Se: Sosu-assistenter dømt

Derved fik anklageren ret i selve skyldsspørgsmålet, men i forhold til straffen og selve rettighedsfrakendelsen, vurderede retten sagen anderledes end anklageren, der havde krævet tre måneders ubetinget fængsel og delvis rettighedsfrakendelse.

Se: Forsvarer: Fint resultat

- Strafudmålingen det er en konkret vurdering, og der har jeg i min påstand lagt vægt på sagens grovhed og det sparsomme praksis, der har været på området, siger Rikke Hyttel.

- Her har det selvfølgelig også spillet ind i rettens vurdering, de store personlige konsekvenser sagen har haft for de tiltalte. Men det centrale, at de er fundet skyldige, fortsætter hun.

Det er nu op til statsadvokaten i Viborg at vurdere, hvorvidt dommen skal ankes. Der er en ankefrist på 14 dage.

Se hele interviewet med senioranklageren i videoen øverst på siden.