Andelsforening taber sag om swaplån i Højesteret

En låneaftale om swaplån står til troende, og Jyske Bank skal ikke betale erstatning, fastslår Højesteret

Andelsforeningen Engskoven taber sag i Højesteret til Jyske Bank om komplicerede swaplån. Det oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

Den aarhusianske andelsboligforening har tabt store summer på et kompliceret lån med renteswap, som foreningen fik hos Jyske Bank i 2006.

Dårlig rådgivning

Andelshaverne har krævet lånet ophævet eller erstatning af banken. De mener, at banken har givet for dårlig rådgivning. Men Jyske Bank skal ikke betale erstatning, og låneaftalen står til troende, konkluderer Højesteret.

- Da forventningen i 2006 var, at renten ville stige, og da renteswapaftalen måtte antages at opfylde foreningens formål om at sikre sig mod rentestigninger, vurderede Højesteret, at det ikke var urimeligt eller ansvarspådragende i sig selv at tilbyde foreningen en renteswap af den pågældende type.

Spørgsmålet var, om beboerne i andelsforeningen var blevet godt nok orienteret af bankens rådgivere om hvilke risici, de komplicerede lån indebar.

Pengeinstitutankenævnet og Viborg Byret har tidligere givet andelshaverne ret i, at rådgivningen ikke havde været god nok.

Aftalen ophæves ikke

Højesteret konkluderer, at der ikke er grundlag for at ophæve aftalen med Jyske Bank.

- Højesteret fastslog, at disse kritikpunkter hverken i sig selv eller samlet kunne føre til, at det ville være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre renteswapaftalen gældende, og aftalen kunne derfor ikke tilsidesættes, lyder det fra Højesteret.

- Højesteret fastslog endvidere, at kritikpunkterne heller ikke kunne begrunde, at foreningen kunne ophæve aftalen. Højesteret fastslog endeligt, at kritikpunkterne heller ikke kunne medføre, at banken skulle betale erstatning til foreningen.

Vestre Landsret nåede frem samme resultat.

Engskoven havde krævet en erstatning på 16 millioner kroner plus renter, hvis foreningen fortsat skulle være bundet af aftalen.

Renteswap