Affald oven på drikkevandet

Tilladelse skaber undren i byrådet

Socialdemokraterne og SF er stærkt skeptiske overfor ny miljøgodkendelse, som giver tilladelse til at opmagasinere op til 800.000 tons affald om året i Trige.

Tilladelsen gives i et område, hvor Aarhus Kommune har vitale drikkevandsinteresser. Omkring 15 procent af drikkevandet i Aarhus Kommune kommer fra boringerne i området ved Truelsbjerg.

- Området i den gældende indsatsplan er vurderet som særligt sårbart. På den baggrund investeres der blandt andet i skovrejsning i området for at undgå nedsivning af forurening til grundvandet. der indgås samtidigt aftaler om pesticidfri drift med landmænd i området. Derfor virker det helt bagvendt nu at give tilladelse til bl.a. opmaganisering af pesticider i selvsamme område, skriver Jan Ravn Christensen fra SF i en pressemeddelelse.

Det er rådmand Bünyamin Simsek (V), der har givet miljøgodkendelsen til HCS til at lave opmagasinering af pesticiderne. Som en del af miljøgodkendelsen gives der bl.a. tilladelse til opmagasinering af pesticider, kviksølv, opløsningsmidler, medicinrester og radioaktivt affald som fx røgalarmer.