Ændrer på taxakørsel

Aarhus Kommune ændrer på ordningen for taxakørsel for børn med handicap

Der bliver ændret på ordningen for taxakørsel for børn med handicap i Aarhus Kommune. Det betyder, at kørslen i fremtiden i højere grad bliver en form for rutekørsel.

Byrådet besluttede ved budgetforliget 2015 at etablere samkørsel for børn med handicap. Det skete i forbindelse med, at kørslen på området var i udbud.

Udbuddet er nu gennemført, og kommunen oplyser i en pressemeddelelse, at det giver markante gevinster.

Resultatet er, at kommunen har opnået priser, der svarer til cirka to-tredjedele af den taxameterpris, som der hidtil har været gældende på området.

- Vi har traditionelt brugt rigtig mange penge på en kørsel, hvor hvert barn har haft sin egen taxa, der kunne hente og bringe, når det passede den enkelte familie. Nu tilpasser vi kørslen, så den svarer til den kørsel, vi i dag har på skoleområdet, siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom (SF).

- Nogle vil måske opleve, at de mister noget fleksibilitet, men med en række afgangstider er der stadig flere valgmuligheder, og vi kan fastholde at nogle børn har brug for solokørsel, fortsætter han.

Taxakørslen vil efter den 1. august i langt højere grad blive tilrettelagt som rutekørsel, så taxavognene, de steder hvor det er muligt, kører en fast rute. Der kan køre flere børn med i bilen, og der vil blive mulighed for at ønske afhentnings- og afleveringstidspunkter.

De cirka 500 berørte familier vil blive kontaktet af en medarbejder fra Handicapcentret for Børn i løbet af maj.