Ældrepleje giver unge jobchance

Tre ud af fire hurtigt videre med straksaktivering

Ældreplejen er god til at bringe unge videre i uddannelsessystemet (genrefoto).

Virksomhedspraktik i ældreplejen i Aarhus er en effektiv vej til at komme videre med job eller uddannelse, viser erfaringer fra ældreplejen i Aarhus.

Tre ud af fire unge, der i 2011 havde praktikplads i ældreplejen som led i straksaktivering, er kommet videre med enten job eller uddannelse.

I 2011 var 409 unge ledige i virksomhedspraktik i ældreplejen i Aarhus Kommune. Af dem er ca. halvdelen i dag i gang med en uddannelse, mens mere end 100 har fået et almindeligt job. 40 af dem, der er begyndt på en uddannelse, har valgt en social- og sundhedsuddannelse, og en del af dem, der har fået almindeligt job, er i dag ansat i ældresektoren.

Straksaktivering er et tilbud til 18-24-årige kontanthjælpsmodtagere, der har brug for aktivering, mens de venter på at komme i gang med en uddannelse, eller mens de får afklaret deres fremtidige uddannelses- og erhvervsønsker.

Byråd arbejder målrettet
Tilbuddene om straksaktivering på ældreområdet sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Beskæftigelsesafdeling og Afdelingen for Sundhed og Omsorg.

- I Aarhus Byråd arbejder vi målrettet på at forhindre, at unge går ledige uden uddannelse eller arbejde, siger rådmanden for Sundhed og Omsorg, Dorthe Laustsen (SF), i en pressemeddelelse.

- Ved at arbejde sammen om straksaktivering er vi med til at løse dette sociale ansvar, og jeg håber, at vi på denne måde kan gøre flere unge mennesker interesserede i at søge uddannelse og arbejde inden for sundheds- og omsorgsområdet.

- Opgørelsen viser, at straksaktivering virker. Alt tyder på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft på SOSU-området i fremtiden, og derfor er det glædeligt, at også straksaktiveringen bidrager til at lede unge ledige i den retning. Og for de unge viser det, at det er langt bedre at blive mødt med krav om uddannelse eller job frem for udsigten til passiv forsørgelse," siger social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen.

For de unge er gennemsnitslængden for praktik i Sundhed og Omsorg som led i straksaktivering 45 dage. Arbejdsopgaverne kombineres med jobsøgning og består typisk af rengøringsopgaver, og de, der skal begynde en social- og sundhedsuddannelse, får også opgaver inden for plejen.