Aarhusianere er bekymrede for grønne åer og søer

Borgerne i Aarhus frygter for deres vandhuller

Lige nu frygter Aarhus Kommune, at der kan komme flere algesupper i Aarhus Å, Brabrand Sø og Solbjerg Sø. Det bekymrer de lokale. De aarhusianere, som vi har snakket med, synes da bestemt heller ikke, at det vil være særlig godt med en endnu grønnere å gennem byen.

- Det  er da ikke så hyggeligt at sidde ved åen og få en øl, hvis den er helt grøn, mener Lisa Andersen, der er studerende på Aarhus Universitet.

Til daglig driver Kristian Meinicke en eventvirksomhed, der for eksempel gør det muligt for børn og unge at være på søen i bolde under Aarhus Festuge. Og han er bange for, at en mere grøn å vil betyde, at vores samlede billede af området omkring Aarhus Å vil blive mindre.

Se mere om problemerne med grønne vandhuller i Østjylland i videoen her. 

- I forvejen bliver der jo kastet al muligt skidt og møg i åen, og hvis den også bliver mere grøn, så vil det samlede billede blive knap så æstetisk for os, der nyder åen her, siger Kristian Meinicke.

Hos Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus er de bekymrede for, at fiske og dyrelivet vil lide skade, ligesom også de mange små planter langs åen og søerne vil lide skade. For eksempel har de forsøgt at få flere små planter frem langs åen ved at have køer gående i sommerperioden, og det projekt vil blive påvirket, hvis der kommer mere fosfor.

- Øget fosforindhold i sø og å vil betyde, at de naturplejebestræbelser, man gør sig langs med vandet, vil lide skade, siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, Sebastian Jonshøj. 

Det skyldes, at åen i vintermånederne går over sine bredder, og det vil betyde, at flere af de små planter vil forsvinde, fordi andre planter vil få næring af fosfor, der bliver liggende på arealerne langs bredderne.

Laust Aaen er en af dem, der bruger Brabrandstien og søen hver dag. Han går tur med sin og nyder naturen, og han synes, at det er godt, at kommunen råber op om konsekvenserne af mere fosfor i søen.

- Det er godt, for at vi kan nå målet med en mere ren sø, hvor der reelt er så rent vand, at man kan bade i det.

Konkret betyder mere fosfor, at risikoen for iltsvind stige, ligesom også muligheden for flere giftige alger, vil blive større.

Badesø Knudssø

Badning frarådes: Lort fundet i badevandet

coronapas

1. august nærmer sig: Disse restriktioner udfases

skak

International turnering i Aarhus: - Det betyder meget at komme i gang igen

Bøfsandwich

I foråret vandt Jesper prisen for Danmarks bedste bøfsandwich: Nu er det stukket helt af

Småfest

play Første dag med Småfest: Rammerne er mindre, men festivalstemningen er i top

Trafikulykke Grenåvej

Tre tilskadekomne efter lang og voldsom trafikulykke: Bil endte på taget af to andre

Dagens mest læste