Aarhus Universitets-hospital "ansætter" køer til at slå græs

Køerne bliver sluppet løs på naturområdet ved Aarhus Universitetshospital. Det er billigere end at slå græs og bedre for naturen

Gallowaykvæg er en kvægrace, der oprindeligt stammer fra Galloway-området i det sydvestlige Skotland. Det er den ældste britiske kvægrace og verdens ældste hornløse kødkvægrace. Gallowaykvæg er rolige og nemme at omgås.

De får hverken uniformer eller penge for deres arbejde, men græs og hilsner fra nysgerrige besøgende.

På tirsdag bliver fem til otte køer af racen Gallowway sluppet løs ved Aarhus Universitetshospital, hvor de skal være med til at pleje naturen i området.

Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Konceptet hedder Rewilding, og det handler om at lade naturen gøre arbejdet selv.

Læs også Her er årets Randersborger: En af folkene bag 'frikadellen'

Ifølge AUH er naturområdet på den måde billigere at drive, og så er Gallowwaykvægene blandt andet også med til at fremme forholdene for truede arter, bekæmpe invasive arter og sikre naturbevarelse.

Naturområdet er åbent for alle, og besøgende er velkomne til at hilse på køerne ved at gå tur i området. Adgang er dog på eget ansvar, da de ikke er tamme.

Del af noget større

Aarhus Kommune har udarbejdet en naturkvalitets-plan, der sætter rammerne for, hvor de skaber mere og bedre natur i kommunen.

Naturkvalitetsplanen er en langsigtet plan som frem mod 2030 sætter mål og retningslinjer for den beskyt­tede natur, skovene, naturnetværket, de strengt be­skyttede arter, den bynære natur og bekæmpelsen af invasive arter.

Læs også VIDEO: Eksotisk beboer svømmer lystigt rundt i Doktorparken

Målet med planens gennemførelse er at forbedre na­turkvaliteten i de beskyttede naturområder, som for eksempel moser, enge, overdrev, strandenge og heder samt at fordoble naturarealet.

Flere naturarealer skal være med til at udbygge naturnetværket og sikre spred­ningsvejene for dyr og planter i landskabet og øge de rekreative muligheder for borgerne.