Aarhus Teater giver overskud

Publikum strømmer i teateret

Aarhus Teater har netop offentliggjort et regnskab med et overskud på 3,8 mio. kr. og en stigning i omsætningen på 2,2 mio. kr. I forhold til det underskudsgivende regnskabsår 2009/10 er det en forbedring på 6,127 mio. kr. 

Det forbedrede resultat skyldes både øget billetsalg og et fortsat stort fokus på omkostningsstyring - i særdeleshed produktions- og personaleudgifter.

- Jeg er stolt over, at vores billetindtægter er steget, samtidig med at vi fortsat nedbringer vores omkostninger og fastholder et højt aktivitetsniveau uden på noget tidspunkt at slække på de kunstneriske krav siger direktør Henning Kærsgaard i en pressemeddelelse.
 
Det samlede antal besøgende til forestillingerne er steget fra 82.977 i sæson 2009/10 til 90.015 besøgende i 2010/11, hvilket svarer til en publikumsforøgelse på 7038 -knap 8%.

Aarhus Teater iværksatte i efteråret 2009 en genopretningsplan, hvor teatrets negative egenkapital skal være afviklet senest med udgangen af regnskabsår 2013/14.

- Resultatet er fuldt tilfredsstillende, og vi er længere i genopretningsplanen end budgetteret. Vi har to år til at nedbringe vores negative egenkapital, og jeg forventer, at vi som minimum følger genopretningsplanen. Hvis vi kan gøre det endnu hurtigere, er det jo bare godt. Vi er i hvert fald kommet i en god gænge, og ser vi på indeværende sæsons billetsalg indtil nu, er der grund til at være optimistisk, siger Henning Kærsgaard i en pressemeddelelse.