Aarhus-skole med i IT-projekt

Skal kaste lys på den digitale verden

Vorrevangskolen i det nordlige Aarhus er blevet udpeget som en af 21 danske folkeskoler, der skal indgå i fire nationale forskningsprojekter om brug af pædagogisk it i undervisningen.

Dermed skal udvalgte elever og lærere fra Vorrevangskolen fra nytår og frem til sommeren 2015 bidrage til at skabe ny viden om, hvordan pædagogisk it kan styrke lærernes kompetencer og højne eleverne faglige niveau. I alt er der afsat 26 millioner kroner til projekterne over hele landet.

- Det er fornemt, at Vorrevangskolen er udpeget, og jeg glæder mig til at se resultaterne af det kommende arbejde. Vi står med et væld af digitale muligheder, som vi skal udnytte bedst muligt i fremtiden. Med projekterne her bliver vi klogere på, hvordan it vil forandre skolelivet for elever og lærere. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, de kan,siger Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge, i en pressemeddelelse.

I første omgang er lærere inden for naturfagene på Vorrevangskolen valgt ud til at deltage. Den nye viden skal ikke alene udbredes til resten af skolen, men i sidste ende også til andre skoler på tværs af faggrupper og kommunegrænser.

Se: IT-hjælp til virksomheder

- På Vorrevangskolen er vi meget glade for og stolte over at blive udvalgt. Vi oplever, at vi har godt fagligt afsæt for at gå ind i arbejdet, da vi i en årrække har arbejdet med pædagogisk it, og har medarbejdere, som er dygtige og engagerede i det. Vi ser nu frem til nærmere at planlægge forløbet, som bliver meget praksisnært og vil få konkret betydning ind i elevernes undervisning, siger skoleleder Lise Thorn, Vorrevangskolen, i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune har netop søsat et korps af 32 særligt uddannede og kyndige faglige it-ressourcepersoner under kommunens Center for Læring, som alle kommunens skoler kan trække på erfaringer fra.

Af de 32, der allerede er ansat og underviser på kommunens skoler i dag, kommer de to fra Vorrevangskolen.