Aarhus Kommune vil omdanne 900 veje til private fællesveje

Magistraten skal mandag tage stilling til, hvordan de aarhusianske vejes status skal harmoniseres

Aarhus Byråd besluttede i 2015, at vejene i kommunen skulle behandles ens. Det betyder dermed, at forholdene bliver ens for grundejere, der bor på sammenlignelige veje i kommunen.

Hvordan det skal føres ud i livet, bliver i morgen behandlet i Magistraten. 

Læs også Her er de dyreste veje i Østjylland

Aarhus Kommune har i øjeblikket omkring 5.800 private fællesveje, og i kommunen er der endnu cirka 900 veje, som er sammenlignelige. De skal i løbet af de næste 20 år laves om til private fællesveje.

På private fællesveje står grundejerne selv for at vedligeholde vejene.  

- På baggrund af Byrådets beslutning, sætter vi i de kommende år gang i arbejdet med at få udarbejdet tilstandsrapporter på de første 100 veje. Det er vigtigt for os at overlevere vejene i bedst mulig stand, så grundejerne ikke skal bekymre sig om renoveringer de første år, siger Kim Gulvad Svendsen, der er konstitueret centerchef i Center for Byens Anvendelse, i en pressemeddelelse.

FAKTA

  • Hvis en vej skal omklassificeres fra kommunal til privat fællesvej og dermed overdrages til vejenes primære brugere, skal vejen overvejende betjene de tilstødende ejendomme. Som eksempel kan nævnes lukkede veje, stamveje i et lukket område eller veje som ville kunne lukkes uden trafikale og betjeningsmæssige konsekvenser.
Med baggrund i Vejloven kan følgende veje derfor som udgangspunkt ikke omklassificeres:
  • Trafikvejnettet, som er det overordnede sammenhængende vejnet i Aarhus Kommune, der fremgår af hovedstrukturen i kommuneplanen.
  • Veje med busruter som udgangspunkt. Der skal dog foretages en konkret vurdering, da der kan være undtagelser på særlige steder
  • Veje, der ikke er trafikveje, men udgør en væsentlig færdselsåre med gennemkørende trafik i det lokale vejnet. Dog undtaget veje, der er stamveje i et lukket område.
  • Veje, der kan udgøre en vigtig omkørselsrute, hvis det nærliggende trafikvejnet bliver utilgængeligt
Kilde: Aarhus Kommune