Aarhus Kommune spørger: Hvordan skal din cykelby se ud?

Måske har du en god idé til hvordan fremtidens Aarhus se ud fra cykelsadlen. Så er det nu, du skal bidrage med dine gode idéer

Politikerne i byrådet i Aarhus er på jagt efter gode idéer til at gøre byen mere cykelvenlig.

Forslaget til Aarhus Kommunes nye cykelhandlingsplan er i offentlig høring fra 25. september til 6. november, og det betyder, at det er nu at interesserede kan kommentere på politikernes plan. 

Jeg håber på en masse input og gode idéer fra alle, der interesserer sig for cyklisme i Aarhus

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø

- Jeg håber på en masse input og gode idéer fra alle, der interesserer sig for cyklisme i Aarhus. Vi har store ambitioner på cykelområdet, men vi ønsker også at få borgernes og de erhvervsdrivendes syn på, hvordan Aarhus skal se ud for at tilgodese cyklismen så vidt muligt, siger rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz.

Læs også Er Aarhus en cykelby? Det her savner cyklisterne

Efter den offentlige høring skal cykelhandlingsplanen behandles i byrådet.

Cykelhandlingsplan som vejviser

Cykelhandlingsplan skal ifølge Kristian Würtz styrke Aarhus som cykelby og sikre en fortsat stigning i cykeltrafikken. Herunder nye ruter både i og uden for Aarhus by, opgradering af eksisterende stier, bedre parkeringsfaciliteter og øget sikkerhed. 

Læs også Ny kampagne skal komme cykelbøller i Mejlgade til livs

Forslaget til cykelhandlingsplanen skal ses som en langsigtet plan, der kan sætte retning for den fremtidige indsats.

Partierne bag budgetforliget har reserveret 44,8 mio. kroner til den nye cykelhandlingsplan.