Aarhus Kommune må udleje "ulovlige kvadratmeter"

Konstruktivt møde i Indenrigsministeriet om Dokk1

Foto: Urbanmediaspace.dk

Efter et konstruktivt møde i Social- og Indenrigsministeriet har Aarhus Kommune fået tilsagn om, at det er økonomisk forsvarligt at leje en del af Dokk1 ud.

I juli kom ministeriet ellers med en anden besked, og dengang var udmeldingen fra ministeriet, at det var ulovligt at opføre en overkapacitet, uden at der var et konkret kommunalt formål med det. Og derfor var det ulovligt, da Aarhus Byråd i 2008 besluttede at udvide det planlagte Dokk1 med ekstra 10.000 kvm., som kommunen ikke selv havde planer for, men ville leje ud for at medfinansiere det nye hovedbibliotek og borgerservice.

- Alle mødte ind til mødet i dag med et ønske om at finde en god løsning. Og vi har haft en konstruktiv og meget pragmatisk dialog med ministeriet. Det foregik i en fin tone, hvor det blev aftalt, at Aarhus Kommune indtil videre gerne må leje lokalerne ud, siger stadsdirektør Niels Højbjerg til TV 2 | ØSTJYLLAND.

På sigt håber Aarhus Kommune selv at gøre brug at de resterende kvadratmeter i Dokk1, og har over for ministeriet oplyst, at kommunen allerede har overtaget, hvad der svarer til næsten halvdelen af de ledige arealer efter færdiggørelsen af byggeriet.

Stadsdirektør Niels Højberg oplyser, at ministeriet på mødet tilkendegav, at Aarhus Kommune har handlet med omhu og har været i god tro, da kommunen forud fik Statsforvaltningens accept af fremgangsmåden - og at der er tillid til, at kommunen udmønter udtalelsen.