Aarhus Havn stadig størst

10 procent stigning i containergods

Aarhus Havn er fortsat langt den største på containerområdet herhjemme.

60 pct. af alle containere går gennem Aarhus, oplyser Danske Havne i sin årlige redegørelse for havnenes velbefindende.

Og som en af de få havne herhjemme har Aarhus Havn det seneste år oplevet fremgang.

- 2010 var fuld af udfordringer for havnene. Den finansielle krise trak sine kedelige spor i form af mindre varehandel og mindre rejselyst. Nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter, at det gik den forkerte vej. Færre skibe, mindre gods og færre passagerer kom til de danske havne. Trods tilbagegang på 4 pct. kom der 87 millioner tons gods gennem havnene. Det kan havnene samlet set være godt tilfredse med, oplyser formand for Danske Havne Uffe Steiner Jensen.      

Faldet i produktion og omlægninger afspejler sig særligt i fald af forbrug af kul, råolie og byggematerialer. Godsomsætningen af kul faldt med 1/3.

- Men der er bestemt også gode takter. Containergods og ro-ro gods er begge steget med over 10 pct. Passagererne svigter desværre. Men alt i alt understreges havnenes store betydning for udenrigshandlen. 80% af udenrigshandlen går gennem havnene, skriver Uffe Steiner Jensen, Danske Havne, i redegørelsen.