Aarhus Havn investerer i landstrøm til krydstogtskibe

Bestyrelsen for Aarhus Havn har besluttet at etablere landstrøm, så krydstogtskibe for fremtiden kan slukke for dieselmotorerne, mens de ligger ved kaj.

Anløb, kobl til strøm og undgå luftforurening.

Den mulighed får de krydstogtskibe, der måtte lægge til ved Aarhus Havn til sæsonen 2023. Til den tid har Aarhus Havn nemlig landstrøm. 

TV2 ØSTJYLLAND erfarer, at bestyrelsen for Aarhus Havn tirsdag har vedtaget etableringen.

Direktør for Aarhus Havn Thomas Haber Borch bekræfter tirsdag aften over for TV2 ØSTJYLLAND, at der er truffet en beslutning på bestyrelsesmødet. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til at der onsdag bliver udsendt en pressemeddelelse.

Til gengæld kalder Gert Bjerregaard (V), medlem af havnebestyrelsen og Aarhus Byråd, det for en glædelig nyhed, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får landstrøm på Aarhus Havn. Det betyder jo, at når krydstogtskibene anløber Aarhus havn, kan de slukke for de forurenende motorer og sætte strøm til skibet, og dermed undgår vi at få forurening over til naboerne, så det er godt for vores omgivelser, siger Gert Bjerregaard.

At Aarhus Havn får landstrøm betyder, at krydstogtskibene fremadrettet kommer til at kunne holde motoren kørende på el og derfor ikke behøver at forurene luften, når de lægger til i Aarhus Havn.

Landstrøm efterspurgt i årevis

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om, hvordan både naboer til havnen og politikere har efterspurgt landstrøm til krydstogtskibe for at undgå luftforurening.

En af naboerne var forlaget Turbine. Tilbage i 2019 kunne forlagets direktør, Ulrik Skafte, fortælle om, hvordan han kunne se en konstant røgsøjle gennem en hel dag, når et krydstogtsskib lå til kaj.