Aarhus hædrer byfornyelse og arkitektur

Kommunen kårer seks ejendomme og bygningsfacader i Aarhus som gode akitektoniske eksempler på byfornyelse og præmierer ejerne

Du kan se alle de ejendomme og bygningsfacader Aarhus Kommune har valgt at præmiere som gode arkitektoniske eksempler i 2015 og læse deres begrundelse her i galleriet Foto: Aarhus Kommune

Med Apotekergaarden har bygherren opnået et godt eksempel på transformation af byens rum og modtager præmiering for Byfornyelse i Aarhus Kommune 2015 Foto: Aarhus Kommune

Bygherren er lykkedes med at opføre en nutidig bolig, som tager afsæt i sit historiske sted og sammenhænge og kan fremhæves for eksemplarisk byfornyelse og modtager præmiering for Byfornyelse i Aarhus Kommune 2015 Foto: Aarhus Kommune

Norsmindevej 200 fremstår som et lysende eksempel på, hvordan et ældre enfamilie- og længehus kan transformeres til en nutidig og rummelig bolig ved hjælp af utraditionelle forbilleder og konstruktioner. Bygherren modtager præmiering for Byfornyelse i Aarhus Kommune 2015 Foto: Aarhus Kommune

Renoveringen af missionshuset i Brammersgade er foretaget med stor respekt for bygningens oprindelighed, arkitektur og detalje- og materialemæssige kvaliteter, og bygherren modtager herfor præmiering for Byfornyelse i Aarhus Kommune 2015 Foto: Aarhus Kommune

Burger King-facaden præmieres for, at det er lykkedes at følge det stramme multinationale design og med det løse det vanskelige bygningshjørne, som altid er en akilleshæl arkitektonisk og grafisk. Facaden fremstår uden den visuelle støj, tilsvarende facader ofte udsender, og samler indlevet forholdet til nabofacaderne til en bymæssig helhed Foto: Aarhus Kommune

Med den nye facade har man bevaret og understreget husets oprindelige opdeling som et klassisk byhus på et hjørne med en base og en øvre del. Facaden præmieres for at netop denne virkning er fastholdt og for det grafisk markante, men farvemæssigt afdæmpede udtryk Foto: Aarhus Kommune

1 af 7

Hvert år kårer Aarhus Kommune flotte og gode eksempler på byfornyelse og butiksfacader. Og ejerne af ejendommene præmieres for at bevare og udvikle byens arkitektoniske kvaliteter. Og der lægges vægt på modernisering, vedligeholdelse og nybyggeri i, der er tilpasset eksisterende bygninger.

- Aarhus Kommune har taget en lang række initiativer for at skabe gode arkitektoniske kvaliteter i byrummet, nybyggeriet og i kulturarven. Med Arkitekturpolitik 2012 og Kommuneplan 2013 sættes barren højt med hensyn til byudvikling og omdannelse, siger stadsarkitekt Stephen Willacy i en pressemeddelelse.

- Målet er at fastholde og udvikle byen på en sådan måde, at den opleves som velfungerende og attraktiv at bo og arbejde i. Præmieringerne af byfornyelse og butiksfacader er et af flere initiativer, der over en årrække har sat fokus på at fremme god arkitektur og som fortsat skal inspirere til banebrydende løsninger i dialog med byens borgere og byggeriets parter, siger stadsarkitekt Stephen Willacy.

Aarhus-arkitekter skal designe bydel

Flest adresser i Midtbyen

Præmierne for byfornyelse går til fire forskellige ejendomme i år. Den første er Apotekergaarden, hvor der i dag ligger butikken & Other Stories, på Klostertorvet 3 og Vestergade 4. En anden til en ældre villa på Norsmindevej 200. Derudover er også en beboelsesbygning beliggende Hallsti 7, og til slut er det gamle Missionshus på Brammersgade 4 fornyet.

Der er givet to præmier i kategorien butiksfacader og skiltning. Disse gives for at fremme interessen for at modernisere og tilpasse deres udtryk til den eksisterende bygning. De nye butiksfacader, der i år løber med præmierne, er Stelling Kunstnerartikler på adressen Østergade 28 og Burger King på Banegårdspladsen 10.

Tirsdag den 23. februar kl. 13.30 bliver der afholdt en lille højtidelighed i Byrådssalen på Aarhus Rådhus, hvor rådmand Kristian Würtz overrækker præmier og diplomer til ejerne af de nævnte ejendomme.

Øverst i artiklen kan du se et galleri med bygningerne og læse Aarhus Kommunes begrundelser for at vælge disse.