Aarhus-forskere skal lytte efter marsvin

Forskere fra Aarhus Universitet skal lytte til marsvin på Bornholm. Formålet er at blive klogere på marsvinenes bevægelsesmønstre

Forskere fra Aarhus Universitet skal lytte til marsvin omkring Bornholm. Arkivfoto. Foto: Erik Luntang Ritzau - Scanpix

Farvandet ud for Bornholm er denne sommer blevet hjemsted for ti nye lyttestationer, der skal kortlægge marsvins adfærd. 

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der står for opgaven med at lytte efter marsvinene.

Marsvin er på en international liste over truede dyrearter.

Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, Miljøstyrelsen

Formålet er, at gøre forskerne klogere på, hvordan bestanden på op mod 500 marsvin i Østersøen har det.

- Marsvin er på en international liste over truede dyrearter, og for at forvalte arten bedst muligt har vi brug for at vide, hvor marsvinene befinder sig, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen.

Læs også Højsæson for lus på vej - men hold dig fra de billige lusekamme, siger ekspert

Mikrofoner på bøjer

Mikrofonerne befinder sig på nogle bøjer i Østersøen.

De svenske miljømyndigheder etablerede på tilsvarende vis 11 lyttestationer i svensk farvand sidste år.

- Svenskerne har på samme måde udlagt lyttebøjer, og nu gør vi det samme omkring Bornholm for at blive klogere på, hvor marsvinene svømmer hen efter ynglesæsonen, siger Harley Bundgaard Madsen.

Læs også Nyt stenrev skal lokke sæler og marsvin til Aarhus

Truet af fiskenet

Bestanden af marsvin er betydeligt mindre i Østersøen end i andre danske farvande.

- Vi har tidligere haft overvåget bestanden af marsvin i Nordsøen og de indre danske farvande. Og vi kan se, at der er en ret stor bestand i Lillebæltsområdet.

- Men i Østersøen omkring Bornholm er der ifølge et internationalt forskningsprojekt ret få, omkring 500, siger Harley Bundgaard Madsen.

Det er uvist, hvorfor bestanden ikke er større. En af truslerne er fiskenet, som mange marsvin bliver fanget i og drukner.

Læs også Delfiner spottet i Aarhus Bugt

Yngler i danske farvande

Marsvinet er en af de mindste hvalarter, og det er den eneste hvalart, der yngler i danske farvande.

Dyret lever primært af torsk og sildefisk og finder føden ved hjælp af højfrekvente lydbølger, som det bruger til at pejle sig ind på fiskestimer.