70 ansættes i seniorjob

Skal forsøde tilværelsen for de ældste borgere

Sundhed og Omsorg er klar til at ansætte 70 seniorer til at forsøde tilværelsen for de ældste borgere.

- Seniorjobberne er en gave. De er de ekstra hænder, som kan gøre lige det særlige, der gør hverdagen nemmere og hyggeligere for både beboerne og medarbejderne på byens plejehjem.

Sådan siger rådmand for Sundhed og Omsorg Thomas Medom (SF) om de omkring 70 seniorjob-stillinger, Sundhed og Omsorg er klar til at opslå som sin andel af de 250-300 seniorjobs, Aarhus Kommune er forpligtet til at tilbyde ledige seniorer i 2013. 

Det er omkring 10 gange så mange jobs, som Beskæftigelsesministeriet oprindelig skønnede, at der ville blive brug for, men det ser Thomas Medom ikke som et problem:

-Det kan vi sagtens rumme. Seniorjobberne skal arbejde med projektaktiviteter og områder, der er en udvidelse af serviceniveauet, altså lave ting, som vi ellers ikke ville have mulighed for. Vi har allerede ansat en halv snes rundt omkring på lokalcentrene, og meldingerne er, at de skaber glæde og tilfredshed med deres indsats.  Der er god brug for de ekstra hænder i ældreomsorgen, og samtidig er vi med til at løse et stort samfundsproblem med de ledige, der ellers ville falde ud af dagpengesystemet - så jeg ser det på alle planer som en gevinst, siger han.

Ældrerådet positiv

Ældrerådet ser også positivt på de muligheder, der ligger i seniorjobberne. Rådets formand, Carl Aksel Kragh Sørensen, siger: 

- Ældrerådet ser med tilfredshed på den nye ordning, fordi den vil forbedre forholdene for de ældre i plejeboligerne. Vi ser det også som en gevinst, at seniorjob-ordningen kan være med til at forebygge ensomhed, både for dem, der modtager hjælpen, og for de seniorer, der bliver ansat til at hjælpe, udtaler han.

Seniorjobs er ekstra stillinger, der skal bruges til ekstra opgaver, som ellers ikke ville blive løst.

Aarhus Kommune bliver kompenseret for lønudgifterne til seniorjobs, dels via bloktilskuddet og dels via et årligt engangsbeløb pr. stilling.