33 træer fældes

Kastanietræerne af sikkerhedsmæssige årsager

Her bliver et af de 33 træer fældet

Aarhus Kommune Natur og Miljø har travlt med at fælde 33 Hestekastanier i siderabatterne mellem vejbanen og cykelstien på Søndre Ringgade.

Træerne er ved gravearbejder, påkørsler, hærværk m.m. blevet så beskadiget, at det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade dem stå.

Særligt gravearbejder tæt op af stammerne medfører store beskadigelser af rodnettet og flere steder mod fortorvssiden er rodnettet kraftigt beskadiget. Konsekvensen af denne beskadigelse af rodnettet er en svækkelse af træernes immunforsvar og stabilitet.

Det er vigtigt for Aarhus Kommune at bevare det grønne præg af gadebilledet. Derfor arbejdes der allerede nu på en genplantningsplan.

Mens arbejdet pågår, må der forventes en del trafikale gener på strækningen. Det tilstræbes dog at holde en vognbane åben i begge retninger under arbejdets udførelse.