11 mio. til Gellerup

Hjælp til at komme gennem byggerod og jobmangel

Visualisering af byggeriet som skal opstå ved gennemførelse af helhedsplanen Foto: Visualisering

Aarhus kommune og socialministeren har indgået en aftale om forbedringer i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven. Planen, der kommer til at koste næsten 11 millioner kroner, skal bidrage til, at Bispehaven og Gellerup/Toveshøj udvikler sig fra socialt udsatte områder til attraktive bydele.

Der er afsat næsten 11 mio. kr. som led i to initiativaftaler, der er underskrevet af socialminister Benedikte Kiær og borgmester Jacob Bundsgaard. De 11 mio. kr. skal bruges til at gennemføre ni konkrete projekter i ghettoområderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven.

Hjælp til byggerod og jobmandel
Projekt Hotspot Erhverv skal blandt andet hjælpe unge i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj ind på arbejdsmarkedet via netværk med lokale virksomheder. Et andet projekt skal inddrage beboerne i at skabe fælles oaser i det byggerod, der vil opstå ved helhedsplan Gellerup, der vil betyde en markant fysisk omdannelse af området. Flere aktiviteter skal desuden forbedre mindre børns sprog, skoleparathed og sociale mobilitet, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- Bispehaven har allerede gennemgået en stor renovering. Gellerup/Toveshøj står over for omfattende fysiske forandringer med nedrivning af flere boligblokke i de kommende år, en udvikling jeg glæder mig til at følge, skriver socialminister Benedikte Kiær (V).

- De ni projekter, vi støtter, skal bidrage til at trække områderne i den rigtige retning. Det er fx meget vigtigt, at børnene og de unge får en god opvækst og skolegang, så de får bedre chancer for at tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet senere i livet."

Borgmester: Det går allerede den rigtige vej
- Vi har i Aarhus et fremragende samarbejde mellem kommunen og boligforeningerne, som har vist et stort ansvar og initiativ i forhold til at løfte de sociale og fysiske udfordringer i deres områder. Når vi f.eks. ser Bispehaven i dag, er det et helt andet billede, end for blot fem år siden, og jeg håber, at vi med de projekter, vi nu sætter i søen, kan forsætte og udbygge det gode samarbejde og den gode udvikling i området, skriver borgmester Jacob Bundsgaard. (S).

I alt indgår regeringen aftaler med 17 kommuner om 29 boligområder. Det sker som en opfølgning på den ghettoplan, regeringen fik vedtaget kort før jul sidste år. Den samlede ramme for initiativaftalerne er 80 millioner kroner på landsplan.