- Vi ved ikke, hvad du fejler

Patienter sendes hjem uden diagnose

- Vi ved ikke, hvad du fejler.

Den besked må mange patienter hvert år gå hjem med, efter at have været indlagt på en medicinsk afdeling i Danmark.

Det viser en helt ny undersøgelse, som er foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Forskerne har gennemgået diagnoserne for 264.265 patienter, som har været indlagt akut på en medicinsk afdeling i 2010.

Undersøgelsen har vist, at op mod hver fjerde patient bliver sendt hjem uden en diagnose på trods af voldsomme symptomer som besvimelse, brystsmerter og vejrtrækningsproblemer.

- Der er selvfølgelig ikke brug for en diagnose, hvis undersøgelser på hospitalet afkræfter sygdom. Så nogle patienter vil altid blive udskrevet uden en specifik diagnose. Men vi er overraskede over, at det er helt op mod hver fjerde patient, der ikke får stillet en specifik diagnose, siger klinisk lektor og læge Christian Fynbo Christiansen.

De mange patienter, som bliver sendt hjem i uvished, skal ifølge læge Christian Fynbo Christiansen give anledning til overvejelser om, hvorvidt patienterne bliver undersøgt tilstrækkeligt under indlæggelsen.

Undersøgelsen er den første af sin slags, som er blevet foretaget på verdensplan.